Skip to main content

Hidrogeologija podzemnega toka zaledja Ljubljanice

Description

Podzemni tok Ljubljanice je bil do sedaj deležen že številnih raziskav, kot so vodna sledenja, raziskave podzemlja, meritve pretokov vode itd., a so pri pojasnjevanju vedno ostala odprta vprašanja. Tekom omenjenega projekta bomo zato uporabili novejše metode in z njimi skušali še bolje pojasniti podzemeljsko pretakanje vode na območju med Planinskim in Logaškim poljem ter izviri Ljubljanice pri Vrhniki. V jamah z dostopom do podzemne vode bomo spremljali temperaturo vode, njeno globino in elektroprevodnost. Uporabili pa bomo tudi različne geološke podatke, hidrološke podatke površinskih rek in meritve padavin ob izrednih dogodkih. Na podlagi zbranih podatkov bomo s pomočjo grafičnih programov (v ospredju GeoModeller) izdelali tridimenzionalni geološki model proučevanega območja s pomembnimi tektonskimi enotami, tridimenzionalnimi modeli jam in nivoji podzemne vode ob različnih vodostajih. S tem bomo skušali kar se da dobro prikazati in pojasniti mehanizme, ki se odvijajo ob različnih vodostajih."


Research Project

Keywords
Ljubljanica
hidrogeologija
kras