Skip to main content

eLTER – European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure

Basic Info

Description

V okviru programa Horizont 2020 je bil januarja 2015 sprejet projekt eLTER, v katerega je vključenih 28 partnerjev iz 22 nacionalnih mrež, tudi slovenska. Partner iz ZRC SAZU sodeluje v devetih delovnih sklopih. V okviru D7.1 TA (Transnational Access) je bil podan razpis in med prispelimi prijavami je v mednarodnem recenzentskem postopku sredstva za usposabljanje in izobraževanje na izbrani projektni raziskovalni postaji (Postojna Planina Cave System) dobil en kandidat iz tujine.

Partnerji okoljske znanosti, združeni v mrežo dolgoročnih ekoloških in socioloških raziskav, trenutno združujemo osem krovnih organizacij, povezanih v nacionalno mrežo že od leta 2003. S podpisom memoranduma o sodelovanju med mrežo LTER-Europe in RI LifeWatch so postale interakcije in sinergije med nacionalno RI in mrežo, ki podpirata dolgoročne raziskave biodiverzitete in socioekološke raziskave, še toliko bolj aktualne. Obe infrastrukturi se vsebinsko dopolnjujeta, saj so v mrežo LTER vključena tudi visoko tehnološko opremljena mesta, kjer se in situ opravljajo ekosistemske in biodiverzitetne raziskave in njihov monitoring, medtem ko LifeWatch e-infrastruktura podpira tovrstne raziskave na nivoju zaščite, upravljanja in trajnostne rabe biodiverzitete.