The new president of the International Union of Speleology (UIS)

Nadja Zupan Hajna is the new president of the International Union of Speleology (UIS)
Published on: August 1, 2022

Na generalni skupščini, ki je potekala vzporedno s kongresom Mednarodne speleološke zveze (UIS - Union Internationale de Spéléologie), je bila 31. julija za predsednico UIS izvoljena izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna, raziskovalka na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

Mednarodna speleološka zveza (Union Internationale de Spéléologie – UIS) je krovna strokovna organizacija na področju področju krasoslovja, speleologije in jamarstva, osrednji dogodek pa je Mednarodni speleološki kongres, ki poteka vsaka štiri leta. Prvi kongres je bil leta 1953 v Parizu, pretekli teden pa je potekal v francoskem mestecu Le Bourget-du-Lac.  Vodstvo Mednarodne speleološke zveze, t. i. biro, ima mandat štiri leta, člane vodstva pa volijo nacionalni predstavniki držav članic; trenutno šteje 57 držav. Nadja Zupan Hajna je članica biroja že od leta 2009, v zadnjem mandatu pa je opravljala delo blagajnika. Pri vodenju zveze ji bosta pomagala novoizvoljena podpredsednika iz Češke in Brazilije. 

Delovanje Mednarodne speleološke zveze je tesno povezano s Slovenijo. Ustanovljena je bila na 4. Mednarodnem spelološkem kongresu leta 1965, natančneje na sklepni slovesnosti kongresa v Postojnski jami. Mednarodna speleološka zveza je najprej delovala neformalno, leta 2002 pa je bila tudi uradno registrirana na naslovu Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni.

Izvolitev izr. prof. dr. Nadje Zupan Hajna na tako prestižno funkcijo je tudi veliko priznanje za delo slovenskih krasoslovcev, speleologov in jamarjev in potrjuje osrednje mesto, ki ga Slovenija zaseda na tem strokovnem področju.