Skip to main content
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest


Edited by: Martin Knez, Tadej Slabe
Year: 2007


Since 1994, karstologists have participated uninterruptedly in the planning and construction of expressways on Slovenia’s karst. The choice of expressway and railway routes must above all respect the integrity of the karst landscape and follow recommendations on avoiding major karst surface features and already known caves. Special attention is devoted to the impact of the construction and use of expressways on karst waters. The results of constant research of karst features discovered in the course of the construction of expressways have enriched our knowledge of the natural and cultural heritage and deepened our karstological knowledge. They also represent starting points for planning life on karst surfaces and the protection of karst. The book is intended for karstologists, experts from the field of earth sciences, engineering geologists, planners of traffic routes, students, nature protectionists, planners in administrative units, managers of karst water resources, waterworks, tourist caves, etc.Table of content

Predgovor: 350 novih jam in kamniti gozdovi, pomemben del slovenske naravne dediščine

1. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanje avtocest prek slovenskega Krasa

Martin Knez,Tadej Slabe

2. Jame brez stropa – osrednje odkritje med Čebulovico in Danami

Martin Knez, Tadej Slabe

3. Velika prevotljenost med Danami in Fernetiči razkriva raznovrstnost oblikovanja našega Krasa

Martin KNEZ, Tadej SLABE

4. Kraški pojavi, ki so bili odkriti pri gradnji avtoceste med Divačo in Kozino

Martin KNEZ, Tadej SLABE

5. Jame brez stropa pri Kozini in njihovo razpoznavanje na kraškem površju

Martin Knez, Tadej Slabe

6. Razvoj in zakraselost kraškega vodonosnika, razkrita med Klancem in Črnim Kalom

Martin Knez, Tadej Slabe, Stanka Šebela

7. Dolenjski kras, razkrit med Bičem in Korenitko

Martin Knez, Tadej Slabe, Stanka Šebela

8. Podtalni kamniti gozdovi in drugi kraški pojavi med Hrastjem in Lešnico

Martin Knez, Tadej Slabe

9. Kraški pojavi med Vipavo in Selom

Martin Knez, Andrej Mihevc, Bojan Otoničar, Tadej Slabe

10. Kras v breči Rebrnic v Vipavski dolini

Martin Knez, Andrej mihevc, Tadej Slabe

11. Krasoslovne raziskave za izdelavo idejnega projekta avtocestnega odseka Bič–Hrastje, pododsek Ponikve–Hrastje, varianta Sv. Ana

Martin Knez, Janja Kogovšek, Andrej KRANJC, Metka PETRIČ, Tadej Slabe

12. Kamniti gozd pri Trebnjem

Martin Knez, Bojan Otoničar, Tadej Slabe

13. Jame brez stropa so pomembna sled razvoja Krasa

Martin Knez, Tadej Slabe

14. Velika brezstropa jama pri Povirju

Andrej Mihevc

15. Sestava in izvor klastičnih sedimentov iz vrtač in brezstropih jam pri Divači

Andrej Mihevc, Nadja Zupan Hajna

16. Klastični sedimenti iz vrtač med Divačo in Kozino ter njihova mineralna sestava

Nadja Zupan Hajna

17. Raziskave jamskih sedimentov iz zapolnjene jame pri Divači

Nadja Zupan Hajna, Pavel Bosák, Petr Pruner

18. Paleomagnetne raziskave jame brez stropa pri Kozini

Pavel BOsÁK, Martin Knez, Petr Pruner, Tadej Slabe

19. Starost jamskih sedimentov brezstropih jam, odprtih pri gradnji avtoceste pri Kozini (jugozahodna Slovenija), določena s paleomagnetnimi analizami

Stanka ŠEBELA, Ira D. SASOWSKY

20. Sedimenti v jami S647, odkriti pri gradnji predora Kastelec

Nadja Zupan Hajna

21. Pretakanje v vodi netopnih tekočin v krasu

Janja Kogovšek, Metka Petrič

22. Vpliv prometa na kraške vode

Janja Kogovšek
price


Keywords
collective volume
construction
karst caves
karstology
karst phenomena
motorway construction
motorways
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR