Bojan Otoničar, PhD


+386 5 700 19 39

+386 5 700 19 99

bojan.otonicar@zrc-sazu.si


Links


A preliminary note on dinosaurs and non-dinosaurian reptiles from the Upper Cretaceous carbonate platform succession at Kozina (SW Slovenia) = Preliminarno obvestilo o dinozavrih in drugih reptilih iz zaporedja zgornjekrednih platformnih karbonatov pri Kozini (JZ Slovenija), Irena Debeljak, Adrijan Košir, Bojan Otoničar. 1999

The Late Cretaceous dinosaurs and crocodiles of Kozina (SW Slovenia) : a preliminary study, Irena Debeljak, Adrijan Košir, Eric Buffetaut, Bojan Otoničar. 2002

Upper Cretaceous to Paleogene forbulge unconformity associated with foreland basin evolution (Kras, Matarsko podolje and Istria; SW Slovenia and NW Croatia) = Zakrasela periferna izboklina povezana z razvojem zgornjekredno-paleogenskega predgorskega bazena; Kras, Matarsko podolje in Istra (JZ Slovenija in SZ Hrvaška), Bojan Otoničar. 2007

Flank margin cave development in carbonate talus breccia facies : an example from Cres Island, Croatia = Jama tipa "Flank margin", nastala v pobočni breči v območju mešanja sladke in slane vode : primer z otoka Cresa na Hrvaškem, Bojan Otoničar, Nenad Buzjak, John E. Mylroie, Joan R. Mylroie. 2010

Late Cretaceous sedimentary evolution of a northern sector of the Adriatic Carbonate Platform (Matarsko Podolje, SW Slovenia), Jernej Jež, Bojan Otoničar, Ladislav Fuček, Bojan Ogorelec. 2011

Subcutaneus stone forest (Trebnje, Central Slovenia) = Podtalni kamniti gozd (Trebnje, osrednja Slovenija), Martin Knez, Bojan Otoničar, Tadej Slabe. 2003

Posledice izlitja nafte pri Kozini, Martin Knez, Andrej Kranjc, Bojan Otoničar, Tadej Slabe, Suzana Svetličič. 1994

Kamnine na Krasu = Rocks in Karst, Bojan Otoničar. 1997

Subcutaneous stone forest (Trebnje, Central Slovenija) = Podtalni kamniti gozd (Trebnje, osrednja Slovenija), Martin Knez, Bojan Otoničar, Tadej Slabe. 2003