Skip to main content
Mitja Prelovšek, PhD


+ 386 5 700 19 21

+ 386 5 700 19 99

mitja.prelovsek@zrc-sazu.si


Links


Fields of work:

 • Geography of karst terrains;
 • Geomorphology;
 • Speleology;
 • Carbonate geochemistry;
 • LIDAR scanning and cave survey;
 • Protection of karst environment.

 

Member:

 • Geomorphological Society of Slovenia (president);
 • Ljubljana Speleological Society (active member).

 

Scientific participation abroad:

 • European Advanced School on Tectonics.ESF-COST Action 625, Italy. April, 2005;
 • 14th International Congress on Speleology. International Union of Speleology, Greece. August, 2005;
 • 15th International Congress on Speleology. International Union of Speleology, Kerrville, USA. July-August, 2009;
 • 16th International Congress on Speleology. International Union of Speleology, Brno, Czech Republic. July, 2013;
 • Switzerland, Vietnam, China.
ZRC SAZU Silver Award

Quantification and evaluation of soil organic carbon and its fractions : case study from the Classical Karst, SW Slovenia = Kvantifikacija in vrednotenje organskega ogljika in njegovih frakcij v tleh : primer s Klasičnega Krasa, JZ Slovenija. Yang Hui, Mitja Prelovšek, Fen Huang, Chunlai Zhang, Jianhua Cao, Nataša Ravbar, 2019. Acta Carsologica 48/3.

Carbon dioxide in Postojna Cave (Slovenia) : spatial distribution, seasonal dynamics and evaluation of plausible sources and sinks. Mitja Prelovšek, Stanka Šebela, Janez Turk, 2019. Environmental Earth Sciences 77.

Dosedanje izkušnje gradnje na krasu in odslikava na II. tir Divača - Koper. Martin Knez, Mitja Prelovšek, 2019.

Use of Arduino in speleology - development and application of ultrasonic level data logger = Uporaba Arduina v speleologiji - izdelava in praktična uporaba ultrazvočnega avtomatskega registratorja nivoja. Mitja Prelovšek, 2019.

Freshwater biodissolution rates of limestone in the temperate climate of the Dinaric karst in Slovenia. Janez Mulec, Mitja Prelovšek, 2019. Geomorphology 228.

With the rich experience gained in construction of motorways we are planning the course of the 5th European Railway Corridor crossing the classical karst (Slovenia). Martin Knez, Mitja Prelovšek, Tadej Slabe, 2014. Engineering Geology for Society and Territory - Volume 5.

Proteus survival close to an industrial, agricultural and urbanized basin - the case of Kočevsko polje = Preživetje človeške ribice na meji močno industrializiranega, kmetijskega in urbaniziranega prostora - primer s Kočevskega polja. Mitja Prelovšek, 2013. Natura Sloveniae 18/1.

Rock features and morphogenesis in epigenic caves. Tadej Slabe, Mitja Prelovšek, 2013. Threatise on Geomorphology  - Volume 6.

Influence of CO2 dynamics on the longitudinal variation of incision rates in soluble bedrock channels : feedback mechanisms. Matt Covington, Mitja Prelovšek, Franci Gabrovšek, 2013. Geomorphology 186.

Impact of peak period visits on the Postojna Cave (Slovenia) microclimate. Stanka Šebela, Mitja Prelovšek, Janez Turk, 2013. Theorethical and Applied Climatology 111/(1/2).

Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam) = Predhodna študija za turistično ureditev Nebeške jame (Narodni park Phong Nha-Ke Bang, Vietnam). Bogdan Debevec, Martin Knez, Andrej Kranjc, Marko Pahor, Mitja Prelovšek, Aleš Semeja, Tadej Slabe, 2012. Acta Carsologica 41/1.

The Dynamics of Present-Day Speleogenetic Processes in the Stream Caves of Slovenia. Mitja Prelovšek, 2012.

Influence of CO2 dynamics on the longitudinal variation of incision rates in soluble bedrock channels: potential feedback mechanismsMatthew D. Covington, Mitja Prelovšek, Franci Gabrovšek, 2012.

Underground water flow between Bloke plateau and Cerknica polje and hydrologic function of Križna jama, Slovenia = Podzemni tok med Bloško planoto in Cerkniškim poljem in hidrološka funkcija Križne jame, Slovenija, Janja Kogovšek, Mitja Prelovšek, Metka Petrič. 2008

Hydrodynamic aspect of caves, Mitja Prelovšek, Janez Turk, Franci Gabrovšek. 2008

Nekraški sedimenti na kraškem površju Zgornjega Pokolpja, Mitja Prelovšek. 2004

Križna jama - smaragdna jezera za sigovimi pregradami, Mitja Prelovšek. 2007

V primežu podnebnih sprememb in onesnažene vode : Križna jama, Mitja Prelovšek. 2008

Kako hitro podzemeljska Pivka topi kamnino in širi vodne rove Postojnske jame, Mitja Prelovšek. 2008

E6 - peš od Ljubljane do morja!, Mitja Prelovšek. 2003

Kraške jame, Mitja Prelovšek. 2010

Influence of meteorology on speleothem deposition : example from Križna jama, Slovenia, Mitja Prelovšek

Možnosti uporabe apnenčevih ploščic za merjenje korozije oz. odlaganje sige v slovenskih jamah, Mitja Prelovšek

Eksperimentalno merjenje korozije na slovenskem krasu z metodo apnenčastih ploščic = Experimental measurements of corrosion rates in Slovenia Karst areas with limestone tablets, Mitja Prelovšek

Speleogenesis in 15 days, Mitja Prelovšek. 2007

Meritve intenzitete korozije v kraških jamah Slovenije, Mitja Prelovšek

Does Proteus detect and react to a sudden rise of water conductivity which indicates incoming flood?, Gregor Aljančič, Mitja Prelovšek

Preliminary proposal for the project of adapting "Heaven's cave" (Vietnam) for tourist purposes, Bogdan Debevc, Martin Knez, Andrej Kranjc, Mitja Prelovšek, Aleš Semeja, Tadej Slabe

Prostorska in časovna spremenljivost korozije v pomembnejših slovenskih jamah Dinarskega krasa, Mitja Prelovšek

EU projekt "Karst Underground Protection" - aktivnosti u Sloveniji = European Union project "Karst Underground protection" activity in Slovenia, Nadja Zupan Hajna, Mitja Prelovšek

Karst Underground Protection (KUP) (interreg • 01. december 2009 - 01. december 2011)
Karst Carbon Cycle - Quantitative Physicogeographical Determination for the Various Climate Relief Types of Slovenia (podoktorski_raziskovalni • 01. august 2013 - 31. july 2015)
Karst research for sustainable use of Škocjan Caves as World heritage (aplikativni_raziskovalni • 01. may 2017 - 30. april 2021)
Expert opinion for the Safety and Sport Driving Centre "Greben"-Materija (trzni_projekt • 01. december 2011 - 15. december 2011)