Knjižnica IZRKV Knjižnici so zbrane krasoslovne monografske in serijske publikacije domačih in tujih založnikov. Redno prihaja največ gradiva v knjižnico z zamenjavo za revijo Acta carsologica, del knjižne zbirke predstavljajo knjižna darila inštitutu, manjši del pa je bil kupljen za potrebe raziskovalnega dela.

Vpogled v seznam knjižničnega gradiva je možen preko COBISS-a ali preko spletne aplikacije e-knjižnica IZRK.

Knjižnica je specializirana knjižnica s krasoslovnim gradivom, ki vsebuje materiale regionalnega, nacionalnega in svetovnega pomena. Knjižnični fond obsega približno 38.000 enot, ki so bile pridobljene z zamenjavo za Acta carsologica, kot darilo, v manjši meri pa je bilo gradivo kupljeno za potrebe raziskovalnega dela sodelavcev, oziroma plačanih kotizacij sodelavcev inštituta na mednarodnih konferencah. Nekaj gradiva predstavlja tudi produkcija zbornikov, revij in knjig, ki sta jih izdala ZRC SAZU in SAZU. Knjižnica je pomembna zlasti zaradi hranjenja starejše in zato relativno nedostopne krasoslovne literature.

 

Pomembno!

  • Knjižnično gradivo izposojamo le članom knjižnice.
  • Gradiva ne pošiljamo na dom, možen je le osebni prevzem v času uradnih ur.
  • Serijskih publikacij ne izposojamo.
  • Za točnost podatkov v bazi e-knjižnica IZRK ne odgovarjamo.
  • Čas izposoje: trije tedni.

 

Urnik: sreda od 8:30 do 9:30

 

Kontakt:
e-pošta: knjiznica.izrk<pri>zrc-sazu.si
Telefon: 05/ 700 19 18

 

Glasilo Knjižnjice IZRK  »Kraška knjižnica«