Skip to main content
Astrid Švara, BSc


+386 5 700 19 16

+ 386 5 700 19 99

astrid.svara@zrc-sazu.si


Links


Field of interest:

  • Speleology
  • Karstology
  • Geology

 

Membership:

  • Geomorphological Society of Slovenia
  • Speleological Society Danilo Remškar
  • Slovenian National Committee of the International Federation for Quaternary Research INQUA - SINQUA (organizing committee)

ROŽIČ, Boštjan, GERČAR, David, OPRČKAL, Primož, ŠVARA, Astrid, TURNŠEK, Dragica, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, UDOVČ, Jan, KUNST, Lara, FABJAN, Teja, POPIT, Tomislav, GALE, Luka. Middle Jurassic limestone megabreccia from the southern marginof the Slovenian Basin. Swiss journal of geosciences, ISSN 1661-8726, str. 1-18, doi: 10.1007/s00015018-0320-9. [COBISS.SI-ID 1427806], 2018

ROŽIČ, Boštjan, GERČAR, David, OPRČKAL, Primož, ŠVARA, Astrid, TURNŠEK, Dragica, UDOVČ, Jan, KUNST, Lara, POPIT, Tomislav, GALE, Luka. Rekonstrukcija norijskega srednjejurskega robnega dela in pobočja Dinarske karbonatne platforme iz klastov v srednjejurski apnenčevi megabreči Slovenskega bazena = Reconstruction of the Norian to the Middle Jurassic Dinaric carbonate platform margin and slope from clasts in the Middle Jurassic limestone megabreccia of the Slovenian basin. V: NOVAK, Matevž (ur.), RMAN, Nina (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts, 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije. 2018, str. 80. [COBISS.SI-ID 43607597]

ROŽIČ, Boštjan, GALE, Luka, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, ŽVAB ROŽIČ, Petra, GORIČAN, Špela, OPRČKAL, Primož, ŠVARA, Astrid, GERČAR, David, UDOVČ, Jan, KUNST, Lara. Sedimentary record of Norian to Middle Jurassic tectonic pulses in Slovenian Basin. V: ŠARIĆ, Kristina (ur.), et al. Abstract Volume , (EGU series). Belgrade: Faculty of Mining and Geology. 2017, str. 92. [COBISS.SI-ID 1355102]

ROŽIČ, Boštjan, GALE, Luka, OPRČKAL, Primož, ŠVARA, Astrid, UDOVČ, Jan, POPIT, Tomislav, VRABEC, Marko, ŠMUC, Andrej. Middle Jurassic platform margin collapse recorded in succession of the Slovenian Basin. V: Abstract s. Kraków: Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University. 2015, str. 458. [COBISS.SI-ID 1210206]

ŠVARA, Astrid, ROŽIČ, Boštjan, GALE, Luka, TURNŠEK, Dragica, POPIT, Tomislav. Sedimentologija in stratigrafija srednjejurske apnečeve breče v zaporedjih Slovenskega bazena severno od Selške Sore pri Škofji Loki. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports , 22. posvetovanje slovenskih geologov = 22nd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2015, (Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 23). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. 2015, str. 190-194. [COBISS.SI-ID 1241950]

ROŽIČ, Boštjan, GALE, Luka, OPRČKAL, Primož, ŠVARA, Astrid, UDOVČ, Jan, DEBEVEC, Gašper, POPIT, Tomislav, VRABEC, Marko, ŠMUC, Andrej. Stratigrafija in strukturni pomen kamnin Slovenskega bazena pri Škofji Loki. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports , 22. posvetovanje slovenskih geologov = 22nd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2015, (Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 23). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. 2015, str. 171-175. [COBISS.SI-ID 1241694]

ROŽIČ, Boštjan, GORIČAN, Špela, ŠVARA, Astrid, ŠMUC, Andrej. The Middle Jurassic to Lower Cretaceous succession of the Ponikve klippe: the Southernmost outcrops of the Slovenian Basin in Western Slovenia. Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia, ISSN 0035-6883, 2014, vol. 120, no. 1, str. 83-102. [COBISS.SI-ID 1125214]

RMAN, Nina, KOREN, Katja, ŠVARA, Astrid. Kaj nam povedo kamnine? : tri delavnice za dijake 1., 2. in 3. letnika Erudio zasebne gimnazije, izvedene 24.4.2014 v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2267221]

VIDMAR, Ines, AMBROŽIČ, Bojan, DEBELJAK, Barbara, DOLŽAN, Erazem, GREGORIN, Špela, GROM, Nina, HERMAN, Polona, KERŠMANC, Teja, MENCIN GALE, Eva, MERNIK, Natalija, ŠVARA, Astrid, TROBEC, Ana, TURNŠEK, Anita, VODEB, Petra, TORKAR, Anja, BRENČIČ, Mihael. Consequences of an unusual flood event: case study of a drainage canal breach on an aluvial plain in NE Slovenia. V: European Geosciences Union, General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07-12 April 2013, (Geophysical Research Abstracts, ISSN 1607-7962, Vol. 15). München: European Geosciences Union. 2013, [1] str. [COBISS.SI-ID 1061726]

VIDMAR, Ines, AMBROŽIČ, Bojan, DEBELJAK, Barbara, DOLŽAN, Erazem, GREGORIN, Špela, GROM, Nina, HERMAN, Polona, KERŠMANC, Teja, MENCIN GALE, Eva, MERNIK, Natalija, ŠVARA, Astrid, TROBEC, Ana, TURNŠEK, Anita, VODEB, Petra, TORKAR, Anja, BRENČIČ, Mihael. Geološki vidiki poplav v Podravju - analiza preboja kanala hidroelektrarne Formin. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports, 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013, (Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 22). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. 2013, str. 161-163, ilustr. [COBISS.SI-ID 1051998]

Education:

  • Student of Karstology Doctoral Study (University of Nova Gorica, Graduate School);
  • Mag. ing. geol. (University of Ljubljana, Faculty of natural sciences and engineering, Department of Geology).

 

Scientific title: research assistant.

Keywords
speleology
geomorphology of karst
karst