Petra Gostinčar, PhD


05/ 700 19 32

05/ 700 19 99

petra.gostincar@zrc-sazu.si


Links


Fields of research:

  • geography of karst terrains;
  • geomorphology;
  • karstology;
  • geographic information system.

 

Member:

  • Geomorphological Society of Slovenia (treasurer);
  • Caving club Železničar.
Faculty of Arts Prešeren award for students, University of Ljubljana, 2009
Award for contribution to sustainable development of society, Slovene Human Resources and Scholarship Fund, 2010

Alluvial fans on contact karst : an example from Matarsko podolje, Slovenia = Vršaji na kontaktnem krasu : primer iz Matarskega podolja, Slovenija, Uroš Stepišnik, Mateja Ferk, Petra Gostinčar, Luka Černuta, Karmen Peternelj, Tomaž Štembergar, Urška Ilič. 2007

Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja, Uroš Stepišnik, Luka Černuta, Mateja Ferk, Petra Gostinčar. 2007

Razvojni potenciali zavarovanih območij, Jernej Tiran, Jani Kozina, Petra Gostinčar, Erika Pirjevec. 2008

Terenske vaje po Črni Gori, Petra Gostinčar. 2006

Spoznajmo ledeniške lonce, Petra Gostinčar. 2007

Raziskava pričakovanj uporabnikov Ljubljanskega potniškega prometa, Klemen Gostič, Petra Gostinčar, Milena Karanović. 2009

Krajinski park Goričko : omejitve in možnosti za razvoj zavarovanega območja, Petra Gostinčar, Boštjan Jerebic, Jani Kozina, Barbara Lampič, Karmen Peternelj, Jernej Tiran

Education:

  • B. Sc. in Geography;
  • Ph. D. student, Karstology, University of Nova Gorica, Slovenia.
     
Keywords
geography
geomorphology
karstology
GIS