Skip to main content

75 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Nova knjiga Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Datum objave: 19. maj 2023

Sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU smo ob 75. obletnici ustanovitve inštituta izdali knjigo 75 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU / 75 years of the Karst Research Institute ZRC SAZU. Inštitut smo sodelavci, zato je osrednja pozornost s poimenskim seznamom namenjena vsem, ki so (in smo) v preteklih 75 letih soustvarjali uspešno zgodbo. Prav zaradi sodelavcev je Inštitut v slovenskem in mednarodnem prostoru danes uveljavljen kot vodilno raziskovalno in študijsko krasoslovno središče. Prehojeno pot so krasili številni manjši in večji dosežki, vendar v publikaciji prikazujemo le nekatere najbolj izstopajoče.

Krasoslovje, speleologija in spelobiologija imajo domovinsko pravico v Sloveniji zaradi pionirskih raziskav, ki so bile tu opravljene. Inštitut na Klasičnem krasu v Postojni predstavlja eno najbolj pomembnih mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč, saj interdisciplinarno povezuje raziskovanje kraškega površja, jam, voda ter biotskih značilnosti. Razumevanje krasa je izhodišče za trajnostno načrtovanje življenja na krasu in njegovo varovanje, kar je tudi vodilo do razvoja Krasoslovnega študijskega središča Unesca. Inštitut organizira vsakoletno Mednarodno krasoslovno šolo, izdaja znanstveno revijo Acta Carsologica, izvaja številne terenske meritve, v sodelovanju z Jamarsko zvezo Slovenije ureja Kataster slovenskih jam ter redno posodablja krasoslovno knjižnico. Raziskovalne izsledke zbira in ureja v okviru evropskih infrastrukturnih raziskovalnih mrež.

Povezava do knjige: https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/75-let-instituta-za-raziskovanje-krasa-zrc-sazu.