Skip to main content

Life Watch

Opis


S pomočjo infrastrukture, ki jo ponuja LifeWatch, naj bi se projektu pridružile še druge evropske mreže, ki temeljijo na biodiverzitetni domeni, npr. MarBef, AlterNet, ipd. Life Watch je evropski projekt in je kot preparatorni projekt namenjen povezovanju raziskovalnih zmogljivosti v Evropi, izmenjavi znanj in raziskovalcev med raziskovalnimi ustanovami in raziskovalnimi mrežami. V tekočem letu je glavni cilj partnerjev tovrstno povezovanje ter istočasno priprava posamezne države članice, da na nacionalnem vladnem nivoju zagotovi podporo, ki ji bo omogočala vključitev v konstruktivno fazo projekta, ki bo sledila trenutni preparatorni fazi.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
biodiverziteta
upravljanje
zaščita

Raziskovalna področja
Ekologija B003
Botanika B004
Zoologija B005