Skip to main content
Characteristics of Percolation Through the Karst Vadose Zone


Avtorica: Janja Kogovšek
Leto: 2010


Knjiga razkriva dinamiko pretakanja in zadrževanja padavin v vadozni coni tudi v večletnem merilu in nanjo vezan prenos kontaminantov, njihov vpliv na raztapljanje kamnine ter vlogo vadozne cone v kraškem vodonosniku. Novo znanje je neposredno uporabno pri načrtnem dolgoročnem varovanju kakovosti kraških izvirov.

Podrobne večletne zvezne, multiparameterske raziskave pretakanja padavin in prenosa kontaminantov skozi vadozno cono so bile zasnovane na rezultatih predhodnih dolgoletnih raziskav pretakanja vode skozi kraške vodonosnike. Novo znanje je bilo pridobljeno z dolgotrajnimi, sočasnimi meritvami padavin na površju ter meritvami in analizami reprezentativnih curkov v vadozni coni Postojnske jame v zaporednih letih. Poudarek je bil na sočasni uporabi številnih metod, ne le sledenj naravnih sledil (zvezne meritve pretoka, temperature, električne prevodnosti, izotopske analize kisika, analize karbonatov, kalcija, magnezija, kloridov, nitratov, sulfatov in o-fosfatov, uporaba električne tomografije) ampak tudi sledenj z umetnimi sledili z različnim načinom injiciranja.Kazalo vsebine

1 INTRODUCTION

2 STUDY AREA

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 INFLUENCE OF PRECIPITATION ON HYDROGRAPHS OF TRICKLES

5 OSCILLATION OF TEMPERATURE AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY

6 ISOTOPIC CHARACTERISTICS (δ18O) OF PRECIPITATION AND TRICKLES

7 TRANSFER OF SUBSTANCES THROUGH THE VADOSE ZONE

8 TRACER TESTS WITH FLUORESCENT TRACERS

9 EXPERIMENT TO ESTABLISH THE DYNAMICS OF THE RECHARGING AND DISCHARGING OF THE VADOSE ZONE USING ELECTRICAL TOMOGRAPHY

10 INFLUENCE OF INCREASED CONCENTRATIONS OF CONTAMINANTS ON PROCESS OF LIMESTONE DISSOLUTION

11 THE ROLE OF THE VADOSE ZONE IN AN AQUIFER – EXAMPLE OF KORENTAN SPRING

12 COMPARISON OF PERCOLATION THROUGH THE VADOSE ZONE AT VARIOUS LOCATIONS

13 CONCLUSIONS

14 REFERENCES

15 ZNAČILNOSTI PRETAKANJA SKOZI VADOZNO CONO KRASA (POVZETEK)


Ključne besede
hidrodinamika
kras (geologija)
onesnaževalci
padavine
Postojnska jama
prenos
raziskave
raztapljanje
vadozna cona
vadozna voda
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR