Skip to main content
Characteristics of Recharge-Discharge Relations in Karst Aquifer


Avtorica: Metka Petrič
Leto: 2002


V knjigi Characteristics of Recharge-Discharge Relations in Karst Aquifer (Značilnosti odnosa med napajanjem in praznjenjem kraškega vodonosnika) je prikazana analiza značilnosti odnosa med napajanjem in praznjenjem kraškega vodonosnika, torej vhodne in izhodne funkcije kraškega sistema, na osnovi katere lahko sklepamo o značilnostih njegovega hidrodinamičnega delovanja.

Delovanje znotraj sistema je bilo izraženo s funkcijo transferja med vhodnim in izhodnim signalom, ustreznost posameznih modelov pa ocenjena glede na točnost simulacije, ki se nanaša na sposobnost funkcije transferja, da reproducira pretoke, na osnovi katerih je bila določena. Z izboljšanjem rezultatov ob upoštevanju efektivne infiltracije namesto padavin je bil izpostavljen pomemben vpliv, ki ga imajo vegetacija ter procesi v ozračju in tleh na količino in časovno razporeditev dejansko infiltrirane vode. Ugotovljena pa je bila tudi specifična hidrodinamična funkcija epikraške cone, ki zaradi značilne strukture vpliva na časovno distribucijo napajanja.Cena
razprodano


Ključne besede
hidrodinamika
hidrogeologija
kraški vodonosniki
napajanje
podtalnica
podzemne vode
raziskave
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR