Skip to main content
Evolution of Early Karst Aquifers. From simple principles to complex models.


Avtor: Franci Gabrovšek
Leto: 2000


Knjiga (Zgodnji razvoj kraških vodonosnikov: od enostavnih principov do kompleksnih modelov) na osnovi numeričnih modelov odgovarja na to, kateri parametri in kateri procesi določajo časovni in prostorski razvoj kanalov v kraškem vodonosniku. V prvem delu je opisan model korozijskega razvoja enostavne (enodimenzionalne) razpoke v različnih geokemičnih, hidroloških in geoloških pogojih. Numeričnim rezultatom so dodani analitični približki, ki nudijo bolj splošen pogled na dinamiko razvoja razpoke.

Z modelom enostavne razpoke je prikazan predvsem časovni vidik razvoja, prostorski vidik pa je obravnavan na primeru razvoja dvodimenzionalne razpoklinske mreže v nasičeni (freatični) coni in na modelu vertikalnega razvoja odprtega vodonosnika. Modelski rezultati se ujemajo s predvidevanji nekaterih splošno sprejetih konceptualnih speleogenetskih teorij in kažejo na številne nove mehanizme speleogeneze.Cena
razprodano


Ključne besede
hidrogeologija
kras (geologija)
kraški pojavi
numerični modeli
razvoj
speleogeneza
študije
vodonosniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR