Incomplete Solution. Weathering of cave walls and the production, transport and deposition of carbonate fines

Avtorica: Nadja Zupan Hajna
Leto: 2003


V knjigi Incomplete Solution: Weathering of Cave Walls and the Production, Transport and Deposition of Carbonate Fines (Nepopolno raztapljanje: preperevanje jamskih sten in nastajanje, transport in odlaganje karbonatnih delcev) je prikazano preperevanje sten jamskih rovov na krasu. Predstavljeno je dogajanje v apnencih in dolomitih med raztapljanjem, kakšno je to raztapljanje in zakaj se kamnine ne raztopijo popolnoma.

Rezultat nepopolnega raztapljanja karbonatne kamnine so preperele cone, ki ostajajo na steni rova. Najbolj so preperele stene rovov, ki jih zamaka prenikajoča voda, ki so v stiku z naplavinami in ki so izpostavljene kondenzni koroziji. Na stenah jamskih rovov najdemo močno preperel apnenec ali dolomit, samo če je ta zaščiten pred nadaljnjim raztapljanjem in mehansko erozijo. Med preperevanjem se kamnina postopno razbarva in z naraščajočo poroznostjo izgublja tudi svojo mehansko trdnost. Preperela cona karbonatne kamnine je po mineralni in kemični sestavi skoraj enaka sestavi matične kamnine, močno pa ji naraste poroznost. Topni ostanek nepopolnega raztapljanja apnenca je v nasprotju s teorijami o nastanku krasa, ki so sprejele mnenje, da se apnenec raztopi, če nanj deluje agresivna raztopina. Nepopolno raztapljanje karbonatno kamnino v opisanih primerih pripravi na mehansko odnašanje njenih preperelih delcev z vodnim tokom. Odneseni karbonatni delci velikostnega reda melja in gline se lahko nato akumulirajo v jamskih rovih kot klastični jamski sedimenti. Vsekakor mora biti glede na stopnjo preperelosti karbonatne kamnine hitrost vode zadosti velika, da delce kamnine odtrga s površine jamskih sten.

Knjigi je dodan obširen seznam literature in povzetek v slovenščini.

Ključne besede
apnenec
dolomit
erozija
karbonatne kamnine
korozija
kras (geologija)
kraški rovi
preperevanje
raztapljanje
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR