Skip to main content
Kras v Sloveniji v prostoru in času [druga pregledana izdaja]


Avtor: Ivan Gams
Leto: 2004


Ob besedi kras navadno najprej pomislimo na nekatere slikovite posebnosti, kot so jame s čudovito oblikovanimi kapniki, vrtače, uvale in kraška polja, skalni mostovi … Pričujoča knjiga pa vodi bralca k spoznavanju krasa kot celostnega naravnega pojava, ki ima v pokrajini mnoge obraze, skladne z različnimi pogoji nastanka in procesi. Če namreč kras gledamo s celostnega naravoslovnega stališča, v ospredju niso več nenavadni pojavi, temveč iskanje odgovora, zakaj je kras tako različen. Knjiga Kras v Sloveniji je najobširnejši in najbolj zaokrožen pregled našega krasa doslej. Njeno težišče je v naravoslovni predstavitvi vsega slovenskega krasa z vključenimi dosežki domačega in tujega krasoslovja. V ospredju ostajajo kraške oblike, tako v podzemlju kot na površju, in razmerje med človekom in krasom.

V prvi polovici knjige je sedem poglavij: Od kamna in Krasa do krasoslovja kot paradnega konja slovenske znanosti; Kraška hidrografija; Kras je delo kraških procesov, a katerih?; Jame, v katerih so nekdaj videli vhod v strašno podzemlje, danes pa iščejo v njih razvedrilo, zdravje in nova spoznanja; Kras kot reliefna kategorija; Človek spreminja kras; Pogoji za razvoj krasa v geološki preteklosti. V primerjavi s tujimi krasoslovnimi monografijami je bolj v ospredju geneza površja in vprašanje starosti kraškega procesa, dejavniki korozije, kraške oblike in njihove zakonitosti, adaptacija kraškega površja za kmetijsko rabo ter nastajanje in delo organizacij, ki prispevajo k razvoju slovenskega krasoslovja.

Drugo polovico knjige zavzema osmo in najobširnejše poglavje Regionalni pregled krasa v Sloveniji: med kraškimi predeli je namenjeno pokrajini Kras (in dinarskemu krasu v Sloveniji) več teksta, kot bi zaslužila glede na obseg površja, ker premore več tipičnih kraških oblik. Načrtno sta podrobneje obdelana alpski in osameli kras, ker sta v dosedanji literaturi zanemarjena. V monografiji so v besedi in sliki podrobneje prikazane kraške površinske oblike, vodne razmere in jame – zlasti tiste, ki so turistično pomembne ali so posebnost v luči znanstvene speleologije.

Strokovno izrazje v knjigi je prilagojeno širokemu krogu bralcev. Dodani so daljši seznam virov in literature, povzetek v angleškem jeziku, kazalo krasoslovnih terminov, kazalo turističnih in drugih pomembnih jam ter krasoslovni slovarček.Kazalo vsebine

Predgovor

Uvod

1. Od kamna in Krasa do krasoslovja kot paradnega konja slovenske znanosti

Od kamna do Krasa

Od Krasa do krasoslovja

Pojem krasa se še vedno širi

2. Kraška hidrografija

Človek in voda na krasu

Vpliv kamnine na vodno prepustnost

Hidrografska conalnost

Teorije o pretakanju vode na krasu

Še o splošni značilnosti pretakanja vode na krasu

Cestni in železniški predori, ki odkrivajo vodne razmere v gorovjih

3. Kras je delo kraških procesov, a katerih?

Kras je kemični laboratorij

Majhne razlike v koroziji povzročijo v milijonu let velike votline in kotanje

Lehnjakotvornost kot plod posebnih razmer

4. Jame, v katerih so nekdaj videli vhod v strašno podzemlje, danes pa iščejo v njih razvedrilo, zdravje in nova spoznanja

Jama in človek v starejši zgodovini

Raziskovanja jam po svetu in pri nas

Nastanek jam in jamske oblike

Kapniki od pojmovanja, da so okamnela bitja, do naziranja, da so priče okamnelih tisočletij

Jama kot posebno okolje

Jamsko živalstvo

5. Kras kot reliefna kategorija

Drobne skalne kraške oblike

Sto let prepira o nastanku vrtač, da o njihovem imenu in imenu drugih kotanj ne govorimo

Odkod dolinaste oblike na krasu in ime kontaktni kras?

O kraškem polju, ki ga ljudstvo imenuje dolina, tujina pa polje, ker ji dolina pomeni vrtačo

Kraške oblike kot delo kombiniranih časovno in krajevno spremenljivih geomorfoloških dejavnikov

Še beseda ali dve o netipičnem, a prevladujočem površju zunaj kraških kotanj

6. Človek spreminja kras

Trebež po kraško ali človek spreminja polgoli kras v pokriti

Od kraške pustinje in gmajne do gozdnate pokrajine

Kraški turizem – želje in resničnost

Posebnosti varstva okolja na krasu

7. Pogoji za razvoj krasa v geološki preteklosti

8. Regionalni pregled krasa v Sloveniji

O Krasu, ki je dal svetovnemu krasu ime in obličje

Kras Postojnske kotline

Visoke robne kraške planote

Potočansko, Notranjsko podolje in njegovo obrobje

Fluviokras in kras med Ljubljanskim barjem in Ribnico

Kras Ribniškega in Kočevskega polja ter zahodne Suhe krajine

Kras in fluviokras nizke Dolenjske

Kras alpskega visokogorstva

Osameli kras in fluviokras drugje po Sloveniji

Pregledna podoba krasa v Sloveniji

Viri in iteratura

Karst in Slovenia in space and time (Summary)

Kazalo krasoslovnih terminov

Kazalo turističnih in drugih pomembnih jam

Seznam slikovnega gradiva

Krasoslovni slovarček
Redna cena
10,00 €

Spletna cena
9,00 €


Ključne besede
fizična geografija
geomorfologija
hidrogeologija
kras (geologija)
krasoslovje
kraške jame
kraški pojavi
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR