Skip to main content
Prof. dr. Franci Gabrovšek

Znanstveni svetnik,  Pofesor+386 5 700 19 07

05/ 700 19 99

gabrovsek@zrc-sazu.si


Povezave


 • FIZIKA IN KEMIJA PROCESOV NA KRASU
  • numerični modeli speleogeneze in morfogeneze
  • hidravlika kraških prevodnikov
  • prenos snovi in toplote v krasu
  • jamska mikroklima
  • Alpski kras
Bremer Sudienpreiss 2000 (nagrada za najboljši naravoslovni doktorat Univerze v Bremnu)

Izbrana bibliografija zadnjih treh let

2011

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites, 2011, vol. 26, nr. 4, str. 365-380, ilustr. http://www.metapress.com/content/184ur670026301h8/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s13146-011-0072-3.

GABROVŠEK, Franci, STEPIŠNIK, Uroš. On the formation of collapse dolines : a modelling perspective. Geomorphology (Amst.). [Print ed.], 2011, vol. 134, 1-2, str. 23-31, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X1100290X, doi: 10.1016/j.geomorph.2011.06.007.

GABROVŠEK, Franci, DREYBRODT, Wolfgang. Spreading of tracer plums through confined telogenetic karst aquifers : a model. J. Hydrol. (Amst.). [Print ed.], 2011, vol. 409, issues 1/2, str. 20-29, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169411004859, doi: 10.1016/j.jhydrol.2011.07.029.

COVINGTON, M. D., LUHMANN, A. J., SAAR, M. O., GABROVŠEK, Franci, WICKS, Carol M. Mechanisms of heat exchange between water and rock in karst conduits. Water resour. res., 2011, vol. 47, no. 10, 18 str., ilustr., doi: 10.1029/2011WR010683, 2011.

2010

GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Recent results of tracer tests in the catchment of the Unica River (SW Slovenia) = Novejši rezultati sledilnih poskusov v zaledju reke Unice (JZ Slovenija). Acta carsol., 2010, letn. 39, št. 1, str. 27-37, ilustr., zvd., graf. prikazi, tab. [COBISS.SI-ID 31342893]

GABROVŠEK, Franci, TURK, Janez. Observations of stage and temperature dynamics in the epiphreatic caves within the catchment area of the Ljubljanica river (Slovenia). Geologia Croatica, 2010, letn. 63, št. 2, str. 187-193, ilustr., graf. prikazi. http://www.geologia-croatica.hr/ojs/index.php/GC/article/view/gc.2010.16. [COBISS.SI-ID 31508269]

SKOGLUND OVREVIK, Rannveig, LAURITZEN, Stein-Erik, GABROVŠEK, Franci. The impact of glacier ice-contact and subglacial hydrochemistry on evolution of maze caves : a modelling approach. J. Hydrol. (Amst.). [Print ed.], 2010, [57] http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.04.037, doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.04.037.

GABROVŠEK, Franci, DREYBRODT, Wolfgang. Karstification in unconfined limestone aquifers by mixing of phreatic water with surface water from a local input: a model. J. Hydrol. (Amst.). [Print ed.], 2010, 386, str. 130-141.

2009

DREYBRODT, Wolfgang, GABROVŠEK, Franci. Small-scale terraces and isolated rimstone pools on stalagmites in caves exhibit striking similarity to large-scale terrace landscapes at hot springs = Drobljive sigaste terase na stalagmitih so presenetljivo podobne velikim terasam, ki rastejo ob termalnih kraških izvirih. Acta carsol., 2009, letn. 38, št. 1, str. 19-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 29916973]

MILANOLO, Simone, GABROVŠEK, Franci. Analysis of carbon dioxide variations in the atmosphere of Srednja Bijambarska Cave, Bosnia and Herzegovina. Boundary - layer meteorol.. [Print ed.], 2009, 131, str. 479-493, zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29791789]

TURK, Janez, GABROVŠEK, Franci. Hidrogeologija Vetrovne jame v vodonosniku severno od Planinskega polja = Hydrogeology of the cave Vetrovna jama in karst aquifer north from Planinsko polje (Notranjska region, central Slovenia). Geologija. [Tiskana izd.], 2009, vol. 52, no. 1, str. 137-144. [COBISS.SI-ID 1650517]

GABROVŠEK, Franci. On concepts and methods for the estimation of dissolutional denudation rates in karst areas. Geomorphology (Amst.). [Print ed.], 2009, issues 1-2, vol. 106, str. 9-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.09.008, doi: 10.1016/j.geomorph.2008.09.008. [COBISS.SI-ID 29559597]

 

Monografije

 • GABROVŠEK, Franci. Evolution of early karst aquifers : from simple principles to complex models. Ljubljana [i. e] Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU, Založba ZRC, 2000. 150 str., ilustr. ISBN 961-6358-13-8.
 • DREYBRODT, Wolfgang, GABROVŠEK, Franci, ROMANOV, Douchko, Processes of speleogenessis : a modeling approach, (Carsologica, 4). ZRC Publishing, 2005. 375 str., ilustr. ISBN 961-6500-91-0.

IZOBRAZBA:

1995: Univerzitetni diplomirani fizik, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani.

2000: Doktor naravoslovnih znanosti.(D. Rer. Nat, Suma Cum Laude), Oddelek za eksperimentalno fiziko Univerze v Bremnu. Tema: Razvoj kraških vodonosnikov.

RAZISKOVALNE IZKUŠNJE:

1997-2000: Doktorski študent na Univerzi v Bremnu

2000- : Raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

PEDAGOŠKE IZKUŠNJE

2001-: Predavatelj na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici.

2010-: Predavatelj predmeta Statistika na dodiplomskem programu Okolje, Univerza v Novi Gorici.

2006-: Mentor trem doktorskim študentom (eno zaključeno mentorstvo).

2010-: Mentor podoktorskemu študentu iz ZDA, prejemniku podoktorske štipendije National Science Fundation za raziskave v tujini.

ORGANIZACIJSKE IN UREDNIŠKE AKTIVNOSTI:

- član organizacijskega odbora Mednarodne krasoslovne šole (1996-2011), vodja 2001 in 2009,

- član organizacijskega odbora sekcije "Hidrogeologija kraških in razpoklinskih vodonosnikov" na letnem vrhu Evropske zveze za geoznanosti (EGU), Dunaj (2004-2011), vodja odbora 2006-2008,

- predsednik strokovnega sveta Parka Škocjanske jame,

- član uredniškega odbora revije Acta Carsologica ( 2001-2010 pomočnik urednika, 2011- glavni urednik),

- urednik knjižne serije Carsologica (Založba ZRC).

Bibliografija Francija Gabrovška od leta 1993 šteje 161 enot, od tega 31 izvirnih znanstvenih člankov (19 v zadnjih 5 letih) in dve monografiji.

Raziskovalna področja
Geologija, fizična geografija P005