Skip to main content
Dr. Janez Turk


+386 (0)5 700 19 21

janez.turk@zrc-sazu.siIzbrana bibliografija

 • Turk Janez: Odsev klime s klastov pleistocenskih sedimentov v paleolitskem nahajališču Divje babe I, diplomsko delo, Ljubljana, 2004.
   
 • Turk, M.; Mlinar, M.; Turk J.; Bizjak, J.; Jamnik, P., Culiberk, M.: Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč, Arheološki vestnik, 2005, str. 37-47.
   
 • Turk, Janez: Ugotavljanje paleoekoloških sprememb na Ljubljanskem barju v holocenu na primeru sedimentov z Resnikovega prekopa. Velušček, Anton (ur.). Resnikov prekop. Inštitut za arheologijo ZRC SAZU; Založba ZRC, 2006.
   
 • TURK, Ivan, BLACKWELL, Bonnie A.B., TURK, Janez, PFLAUM, Miran. Résultats de l'analyse tomographique informatisée de la plus ancienne flute découverte a Divje babé I (Slovénie) et sa position chronologique dans le contexte des changements paléoclimatiques et paléoenvironnementaux au cours du dernier glaciaire = Results of computer tomography of the oldest suspected flute from Divje babé I (Slovenia) and its chronological position within global palaeoclimatic and palaeoenvironmental change during last Glacial. Anthropolog. (Paris), 2006, 110, str. 293-317, ilustr. 
   
 • Turk, Janez; Turk, Matija: Paleotemperature record in Late Pleistocene clastic sediments at Divje babe 1 cave, Journal of archaeological science 37 (2010), 3269-3280.

Izobrazba: univ. dipl. ing.geologije

Znanstveni naziv: asistent z doktoratom