Skip to main content
Izr. prof. dr. Martin Knez

znanstveni svetnik

profesor krasoslovja+386 5 700 19 15

+386 5 700 19 99

martin.knez@zrc-sazu.si


Povezave


Raziskovalna dejavnost

Leta 1995 je zaključil doktorski študij, leta 1996 pa zagovarjal doktorsko tezo z naslovom Vpliv sedimentoloških lastnosti karbonatnih kamnin v prežeti coni na razvoj jamskih rovov (Velika dolina, Škocjanske jame). Glavno področje njegovega raziskovalnega dela so stratigrafske, litopetrološke in mikrotektonske raziskave kraških področji, selektivna korozija in erozija karbonatov ter študij speleogeneze kraških jam, kot dela prevodnega sistema kraškega vodonosnika. Ves čas uspešno vodi ali je član mednarodnih raziskovalnih programov s hrvaškimi, ameriškimi, kubanskimi, japonskimi, ruskimi, poljskimi, švicarskimi, iranskimi, nemškimi, italijanskimi, slovaškimi, turškimi, češkimi, kitajskimi, francoskimi, avstralskimi, vietnamskimi, maroškimi, španskimi, brazilskimi, krasoslovci Združenih arabskih emiratov in drugimi. Od leta 1995 podrobno raziskuje južnokitajski kras. Sodeluje in vodi projekte načrtovanja in gradnje na krasu ter njegovi zaščiti. Od leta 1990 je vključen v načrtovanje in krasoslovni nadzor izgradnje avtocest in železnic.

Je avtor knjig Vpliv lezik na razvoj kraških jam (1996) in Paleoekološke značilnosti apnencev v okolici Škocjanskih jam (2014) ter sourednik in soavtor knjig Kraški pojavi, odkriti med gradnjo slovenskih avtocest (2007),  Karst Rock Features, Karren Sculpturing (2009), South China Karst 1 (1998) in South China Karst 2 (2011), nove zbirke Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu (2012, 2013), knjig The Beka-Ocizla Cave System (2015), Cave Exploration in Slovenia (2016), Karstology in the Classical Karst (2020) in avtor več deset poglavij v različnih drugih knjigah ter enciklopedijah.

Je soustanovitelj in sooblikovalec prvega dodiplomskega študijskega programa krasoslovja v Sloveniji ter soustanovitelj in sooblikovalec edinega doktorskega študija krasoslovja v mednarodnih razmerah.

Druga dejavnost                       

Direktor Doktorskega študijskega programa Krasoslovje na Fakulteti za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici.

Predstojnik Krasoslovnega študijskega središča Unesca (UNESCO Chair on Karst Education).

Sodelavec Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, odbora Mednarodnega programa za vede o Zemlji UNESCO IGGP.

Soustanovitelj, član izvršnega odbora in član znanstveno-svetovalnega odbora Mednarodnega središča za raziskovanje krasa Junanske univerze in Krasoslovnega laboratorija (Yunnan International Karst Environmental Laboratory), Kunming, Junan, Kitajska.

Aktivni soustvarjalec vpisa t. i. »kamnitih gozdov«, visokih kraških škrapelj na jugu Kitajske, na UNESCOv Seznam svetovne naravne dediščine (South China Karst).

Prvi slovenski sovodja enega od globalnih UNESCO IGCP projektov, UNESCO IGCP projekt št. 598 z naslovom Okoljske spremembe in trajnostnost kraških sistemov: odnos do klimatskih sprememb in vpliv človeka, sovodja tudi naslednjega, UNESCO IGCP projekta št. 661 z naslovom Kritična področja v kraških sistemih.

Urednik temeljne slovenske krasoslovne knjige Kras v Sloveniji v prostoru in času.

Predavatelj na visokošolskih ustanovah:

  • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, Nova Gorica,
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper,
  • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Nova Gorica,
  • Podiplomska šola ZRC SAZU, Ljubljana,
  • Visoka poslovna šola ERUDIO, Visoka šola za trajnostni turizem, Ljubljana.

 

Vključen v več kot 100 aplikativnih projektov, pri večini je bil njihov projektni vodja.

Članstvo v uredniških odborih in združenjih:

  • Acta carsologica, tematska, Postojna, Slovenija,
  • Karst Development, Szombathely, Madžarska,
  • Geologia Croatica, Zagreb, Hrvaška,
  • med drugim član Krasoslovne komisije Mednarodne geografske zveze IGU (International Geographical Union - Karst Commission), član Komisije za hidrogeologijo in speleogenezo Mednarodne speleološke zveze (International Union of Speleologists - Commission on karst, hydrogeology and speleogenesis), član Mednarodne krasoslovne akademije, član Inštituta za izobraževanje in raziskave iz Aten (Athens Institute for Education and Research), Grčija.

 

študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1989, za posebno raziskovalno nalogo)
priznanje Geografske zveze Združenih arabskih emiratov (2016, član skupine)
Friendship with Yunnan Award (2003, član skupine)
ameriška nagrada Združenja ameriških krasoslovcev (2007, član skupine)

Znanstveni članki

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation). Acta carsologica. 2020, 49, 1, 11-38. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7197/8248, DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197. [COBISS.SI-ID 35064323]

PETRIČ, Metka (avtor, fotograf), RAVBAR, Nataša, ZINI, Luca, CALLIGARIS, Chiara, CORAZZI, Riccardo, ŽITKO, Zdenka, RESTAINO, Marco, KNEZ, Martin. Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction : the case of the new Divača-Koper railway line (SW Slovenia). Acta carsologica. 2020, 49, 1, 63-80. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/8582/8096, DOI: 10.3986/ac.v49i1.8582. [COBISS.SI-ID 35064579]

KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2019, 48, 1, 43-58. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7029/6847, doi: 10.3986/ac.v48i1.7029. [COBISS.SI-ID 44403245]

ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, RUBINIĆ, Josip, KNEZ, Martin. Morphometric analyses of dolines : the problem of delineation and calculation of basic parameters. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2018, 47, 1, 23-33. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4941/6592, doi: 10.3986/ac.v47i1.4941. [COBISS.SI-ID 43563309]

ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir, GOSAR, Andrej. Detecting and characterising unroofed caves by ground penetrating radar. Geomorphology, ISSN 0169-555X, 2018, 303, 524-539, doi: 10.1016/j.geomorph.2017.11.004. [COBISS.SI-ID 42204205]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2017, 46, 1, 47-62. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/2022/4745, doi: 10.3986/ac.v46i1.2022. [COBISS.SI-ID 41879085]

AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment: first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology, ISSN 0392-6672, 2017, 46, 1, 81-92, http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol46/iss1/9/, http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2001&context=ijs, doi: 10.5038/1827-806X.46.1.2001. [COBISS.SI-ID 41188397]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798, Supplementband, 60, 2, 2016, 293-318. https://www.schweizerbart. de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/ Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning _in_the_karst_of_ Slovenia, doi: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]

MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero, ISSN 0366-0176, 2016, 127, 1, 79-97.
http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]

GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2015, 44, 1, 47-57. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/680/2028, doi: 10.3986/ac.v44i1.680. [COBISS.SI-ID 38635821]

AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2014, 43, 1, 23-41. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/579/702, doi: 10.3986/ac.v43i1.579. [COBISS.SI-ID 37575469]

KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2012, 67, 1, 273-283. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, doi: 10.1007/s12665-011-1506-x. [COBISS.SI-ID 34280749]

KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2012, 41, 2/3, 205-218. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/558. [COBISS.SI-ID 35117101]

DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2012, 41, 1, 115-127. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/52. [COBISS.SI-ID 34581805]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2011, 40, 2, 357-367. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 33244973]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica, ISSN 1000-9515, 2010, 84, 2, 424-431. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-6724.2010.00203.x/full. [COBISS.SI-ID 31325741]

Poglavja v knjigah

KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, ISSN 1866-6280, vol. 1). Heidelberg: Springer, 2015, 589-597. [COBISS.SI-ID 37757229]

KNEZ, Martin. Geološke značilnosti župnije Dobrova. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015, 39-60. [COBISS.SI-ID 39326253]

KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja. The geological setting of Križna jama. V: PACHER, Martina (ur.), POHAR, Vida (ur.), RABEDER, Gernot (ur.). Križna jama : palaeontology, zoology and geology of Križna jama in Slovenia, (Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 21). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014, 15-20. [COBISS.SI-ID 37576237]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, 6, 139-156, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00124-X, DOI: 10.1016/978-0-12-374739-6.00124-X. [COBISS.SI-ID 35476781]

KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej. Kras = Karst. V: PLENIČAR, Mario (ur.), OGORELEC, Bojan (ur.), NOVAK, Matevž (ur.). Geologija Slovenije = The geology of Slovenia. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2009, 563-574. [COBISS.SI-ID 32258093]

KNEZ, Martin. Geologic characteristics of the Kras plateau. V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006, 133-147. [COBISS.SI-ID 25404461]

KNEZ, Martin. Geološke razmere v katastrskih občinah Divača, Volčji Grad in Račice kot eden temeljev za način izrabe prostora = Geological conditions in the cadastral municipalities of Divača, Volčji Grad and Račice as one of the essential elements determining land use. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, 29-36. [COBISS.SI-ID 24609069]

KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Geološke osnove ter jame, Geološke razmere na področju Udin boršta, Tektonski položaj Udin boršta, Jame v Udin borštu. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory, Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005, 9-24. [COBISS.SI-ID 24570413]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin: Springer: Praxis, 2005,  283-288. [COBISS.SI-ID 23421741]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, 419-420. [COBISS.SI-ID 21899565]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation, (Carsologica, [1]). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002, 259-266. [COBISS.SI-ID 19979821]

KNEZ, Martin. Kamnine na krasu, Terciar. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999, 25-41. [COBISS.SI-ID 13580333]

KNEZ, Martin. Karst cave development from the bedding-plane point of view (Skocjanske Jame Caves, Slovenia). V: DOAXIAN, Yuan (ur.). Proceedings of the 30th International geological congress, Beijing, China, 24, Environmental geology. Utrecht: VSP, 1997, 86-105. [COBISS.SI-ID 5833773]

KNEZ, Martin. The Tertiary. V: KRANJC, Andrej (ur.), KRANJC, Andrej. Kras : Slovene classical karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997, 34-41, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/305. [COBISS.SI-ID 5697325]       

Knjige, nastale z njegovo idejno zasnovo, znanstvenim prispevkom in uredniškim delom

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, 2020. XII, 222. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2016. XIII, 324. ISBN 978-3-319-21203-6. ISBN 978-3-319-21202-9. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2015. X, 102. ISBN 978-3-319-04455-2. ISBN 978-3-319-04456-9, doi: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]

CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 199. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/926, ISBN 978-961-254-340-2. [COBISS.SI-ID 259195648]

KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 167. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/309, ISBN 978-961-254-334-1. [COBISS.SI-ID 258948608]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - the formation of stone forests in various rock. V: KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. South China karst II, (Carsologica, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, 35-48. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/718. [COBISS.SI-ID 32448813]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. V: GINÉS, Ángel, KNEZ, Martin et al. Karst rock features: karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, 439-452. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/278. [COBISS.SI-ID 30962477]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. V: KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, 9-22. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/310. [COBISS.SI-ID 27570477]

GAMS, Ivan, KNEZ, Martin (urednik). Kras v Sloveniji v prostoru in času. 2. pregledana izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2004. 515. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/307, ISBN 961-6500-46-5. [COBISS.SI-ID 214527488]

GAMS, Ivan, KNEZ, Martin (urednik). Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC, 2003. 516. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/V07, ISBN 961-6358-91-X. [COBISS.SI-ID 124733440]

KNEZ, Martin. Lithologic properties of the three Lunan stone forest (Shilin, Naigu and Lao Hei Gin). V: CHEN, Xiaoping, KNEZ, Martin et al. South China karst I, (Zbirka ZRC, 19). Ljubljana: Založba ZRC, 1998, 30-43. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/717. [COBISS.SI-ID 9778221]

KNEZ, Martin. Vpliv lezik na razvoj kraških jam (primer Velike doline, Škocjanske jame), (Zbirka ZRC, 14). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996, 186. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/839, ISBN 961-6182-12-9. [COBISS.SI-ID 60293888]
 

 

V sistemu COBISS ima navedenih prek 600 enot.

Ključne besede
krasoslovno poučevanje
razvojni izzivi na krasu
proučevanje kraškega površja in jam
selektivna korozija in erozija karbonatov
geologija krasa