Skip to main content
Dr. Matej Blatnik


+386 5 700 19 42

matej.blatnik@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovna področja:

 • krasoslovje,
 • hidrogeologija,
 • geomorfologija,
 • jamska klima,
 • periglacialni procesi,
 • speleologija,
 • geografski informacijski sistemi (GIS).

 

Članstvo v organizacijah:

 • Mednarodna zveza hidrogeologov (IAH)
 • Geomorfološko društvo Slovenije (GMDS)
 • Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJ Ljubljana)
 • Društvo za raziskovanje jam Luka Čeč Postojna (DZRJ LČ Postojna)
 • CIPRA Slovenija
 • Slovenski meteorološki forum
 • Blatnik, M., Obu, J., Košutnik, J. & . Gabrovšek, 2022: Use of terrestrial LiDAR scanner for monitoring of ice thickness in ice caves; examples from Slovenia. In: Bartolomé, A., Barberá, J. A., Durán, J. J., Gil-Márquez, J. M. & M. Mudarra (eds.), Advances in the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, Conference proceedings of EuroKarst 2022, Málaga, in print.
 • Gabrovšek, F., Mihevc, A., Mayaud, C., Blatnik, M. & B. Kogovšek, 2022: Slovene Classical karst: Kras Plateau and the Recharge Area of Ljubljanica River.- Folia biologica et geologica, 63, 2, 35–60.
 • Ćuk, M., Petrič, M., Jemcov, I., Mulec, J., Mazej, Z., Mayaud, C., Blatnik, M., Kogovšek, B. & N. Ravbar, 2022: Multivariate statistical analysis of hydrochemical and microbiological natural tracers as a tool for understanding karst hydrodynamics (the Unica springs, SW Slovenia).- Water resources research, 58, 11, 1–20.
 • Blatnik, M., Obu, J., Košutnik, J., Blatnik, A., Filhol, S., Girod, L, Zwieback, S., Overduin, P. & J. Boike, 2022: Sorted patterned ground in karst caves : indicator of similarities between caves and periglacial environment. In: Gauchon, C. & S. Jaillet (eds.), UIS 2022 Scientific Conference, Savoie Mont Blanc: proceedings of the 18th International Congress of Speleology, vol. 3, 183–186.
 • Ravbar, N., Petrič, M., Blatnik, M. & A. Švara, 2021: A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection.- Ecological indicators: integrating monitoring, assessment and management, 126, 1–14.
 • Ravbar, N., Mayaud, C., Blatnik, M. & M. Petrič, 2021: Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping.- Hydrogeology journal, 29, 213–228.
 • Blatnik, M., 2020: Groundwater distribution in the recharge area of Ljubljanica springs.- Springer Theses, pp. 170. DOI: 10.1007/978-3-030-48336-4
 • Blatnik, M., Culver, D.C., Gabrovšek, F., Knez, M., Kogovšek, B., Kogovšek, J., Liu, H., Mayaud, C., Mihevc, A., Mulec, J., Năpăruş-Aljančič, M., Otoničar, B., Petrič, M., Pipan, T., Prelovšek, M., Ravbar, N., Shaw, T., Slabe, T., Šebela, S. & N. Zupan Hajna et al. 2020: Deciphering epiphreatic conduit geometry from head and flow data. In: Knez, M., Otoničar, B., Petrič, M., Pipan, T. & T. Slabe (eds.): Karstology in the Classical Karst.- Springer series: Advances in Karst Sciences, 149–168. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5_8
 • Olarinoye et al., 2020: World Karst Spring hydrograph (WoKaS) database for research and management of the world’s fastest-flowing groundwater.- Nature Scientific Data, 7:59, 1–9. DOI: 10.6084/m9.figshare.11336507
 • Blatnik, M., Mayaud, C. & F. Gabrovšek, 2019: Groundwater dynamics between Planinsko Polje and springs of the Ljubljanica River, Slovenia.- 48 Acta Carsologica, 2, 199–226. DOI: 10.3986/ac.v48i2.7263
 • Mayaud, C., Gabrovšek, F., Blatnik, M., Kogovšek, B., Petrič, M. & N. Ravbar, 2019: Understanding flooding in poljes: a modelling perspective.- Journal of Hydrology, 575, 874–889. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092
 • Ravbar, N., Petrič, M., Kogovšek, B., Blatnik, M. & C. Mayaud, 2018: High waters study of a classical karst polje - an example of the Planinsko Polje, SW Slovenia. In: Milanović, S. & Z. Stevanović (eds.): Proceedings of the International Sympsium KARST 2018 "Expect the Unexpected", 6.-9. June 2018, Trebinje. Belgrade: Centre for Karst Hydrogeology; Trebinje: Hydro-Energy Power Plant "Dabar", 417–424.
 • Obu, J., Košutnik, J., Overduin, P.P., Boike, J., Blatnik, M., Zwieback, S., Gostinčar, P. & A. Mihevc, 2018: Sorted patterned ground in a karst cave, Ledenica pod Hrušico, Slovenia.- Permafrost and Periglacial Processes, 28, 2, 121–130. DOI: 10.1002/ppp.1970
 • Gorički, Š., Presetnik, P., Prosenc, U., Gredar, T., Blatnik, M., Kogovšek, B., Koit, O., Mayaud, C., Strah, S., Jalžić, B., Aljančič, G., Štebih, D., Hudoklin, A. & R. Košir, 2018: Development of eDNA methods for monitoring two stygobiotic species of the Dinaric Karst, Proteus anguinus and Congeria jalzici, using digital PCR.- Natura Sloveniae, 20, 2, 47–50.
 • Kalenda, P., Tengler, R., Šebela, S., Blatnik, M. & A. Gosar, 2018: Detection of Divaška Jama corridors behind (to the SW) Trhlovca cave using low frequency high power ground penetrating radar.- Acta Carsologica, 47, 2–3, 153–167. DOI: 10.3986/ac.v47i2-3.5187
 • Blatnik, M., Frantar, P., Kosec, D. & F. Gabrovšek, 2017: Measurements of the outflow along the eastern border of Planinsko Polje, Slovenia.- Acta Carsologica, 46, 1, 83–93. DOI: 10.3986/ac.v46i1.4774
 • Blatnik, M. & F. Gabrovšek, 2017: Groundwater characteristics in Ljubljanica catchment area / Značilnosti podzemne vode v zaledju izvirov Ljubljanice.- In: Globevnik, L. & A. Širca (eds): Drugi slovenski kongres o vodah 2017.- SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, DVS - Društvo vodarjev Slovenije, Ljubljana, 265–271.
 • Geršič, M., Repe, B., Blatnik, M., Brečko Grubar, V., Kovač, B., Pozvek, N. & A. Seifert, 2014: Geografija in rastlinska sukcesija: izbrani primeri iz slovenskih pokrajin.- ZRC SAZU, pp. 137, Ljubljana. DOI: 10.3986/9789610503491
 • Blatnik, M. & B. Repe, 2013: Višinska pasovitost rastlinstva na Gorenjskem.- In: Mrak, I. Potočnik Slavič, I, Rogelj, B. & T. Koželj (eds): Gorenjska v obdobju glokalizacije.- Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 43–60.
 • Blatnik, M. & B. Repe, 2013: Klasifikacija izbranih melišč glede na vegetacijske značilnosti.- Geografski vestnik, 85, 9–24.
 • Blatnik, M., 2012: Vegetacijske značilnosti izbranih melišč v slovenskih Alpah.- Diploma Thesis.- University of Ljubljana, Faculty of Arts, pp. 98, Ljubljana.
 • Blatnik, M. & B. Repe, 2012: Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah.- Dela, 37, 45–63. DOI: 10.4312/dela.37.3.45-63
 • Blatnik, M., Sluga, M. & S. Vurunić, (eds.), 2012: Občina Žužemberk : s tokovi Krke do morja spoznanj in idej.- Društvo mladih geografov Slovenije, pp. 196, Ljubljana.
 • Blatnik, M. & M. Dovečar, 2010: Vloga ekološkega kmetovanja na zavarovanih območjih Slovenije.- Dela, 34, 211–222 DOI: 10.4312/dela.34.211-222
   

Izobrazba:

 • Univerzitetni diplomirani geograf, Univerza v Ljubljani, Slovenija (2012)
 • Doktorat iz krasoslovja, Univerza v Novi Gorici, Slovenija (2019)

 

Znanstveni naziv: Znanstveni sodelavec.