Skip to main content
Doc. dr. Peter Kozel


peter.kozel@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovna področja:

  • speleologija,
  • ekologija podzemeljskih habitatov,
  • ekologija,
  • taksonomija in ekologija suhih južin.

 

Članstvo v organizacijah:

  • Koroško Šaleški jamarski klub "Speleos-Siga" Velenje.

 

Študent doktorskega študija Krasoslovje (Univerza v Novi Gorici).

Novak T. & Kozel P.: Suhe južine. V: Štangelj M. & Ivanovič M. (ur.), Narava Bele krajine. Belokranjski muzej Metlika

Kozel P. & Novak T.: Absence of a Ventral Spur on the Chelicera in Lacinius ephippiatus (Oligolophinae, Phalangiidae, Opiliones). Entomological News. (v postopku objave)
 

Izobrazba: magister biologije in ekologije z naravovarstvom

Znanstveni naziv: asistent z doktoratom
 

Raziskovalna področja
Ekologija B003
Živalska ekologija B280
Zoologija B005
Živalska anatomija, živalska morfologija B340

Ključne besede
biologija
kras
suhe južine