Uroš Novak


+386 5 700 19 10

uros.novak@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovna področja:

  • geologija krasa in kraških območij,
  • strukturna geologija, tektonika,
  • aktivna tektonika.

Članstvo v organizacijah:

  • Društvo za raziskovanje jam Ljubljana,
  • SZGG (član IUGG),
  • EGU: Evropska zveza geoznanosti.

Izobrazba:

  • študent doktorskega študija Krasoslovje (Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij),
  • magister inženir geologije  (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo),
  • diplomirani inženir geologije (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo)