Skip to main content

Micro-climate monitoring in show caves, comparing Grand Canyon Caverns with Slovene caves

Description

Research will be focused on show caves, which are subject of natural and anthropogenic impacts. Within proposed project we want to compare research methods of cave micro-climate from Slovene caves (Postojna Cave, Predjama Cave) with some US caves (i.e. Grand Canyon Caverns). We want to compare good experience in establishment and maintenance of micro-climatic monitoring in caves in Slovenia with karst areas in southern Nevada and Arizona in USA.

 

Grand Canyon


Results

ŠEBELA, S. 2023. Primerjava zgodovinskih in današnjih meritev temperature v turističnih jamah. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022 : zbornik del : 28. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2023. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2023. Str. 21-27, zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-95299-3-5. [COBISS.SI-ID 142007811]

ŠEBELA, S, NOVAK, U. 2023. Spremembe zračnega tlaka v kraških jamah po izbruhu vulkana Hunga Tonga. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022 : zbornik del : 28. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2023. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2023. Str. 47-51, graf. prikazi. ISBN 978-961-95299-3-5. [COBISS.SI-ID 142010371]


Research Project

Keywords
meterologija
Kras
jame