Skip to main content

Mikro-klimatski monitoring v turističnih jamah, primerjava Grand Canyon Caverns s slovenskimi jamami

Osnovni Podatki

Opis

Raziskave bodo usmerjene v turistične kraške jame, ki so izpostavljene naravnim in antropogenim
vplivom. S predlaganim projektom želimo primerjati metode raziskovanja jamske mikro-klime na
primeru slovenskih jam (Postojnska jama, Predjama) z nekaterimi jamami v ZDA (npr. Grand Canyon
Caverns). Dobro izkušnjo vzpostavljenega in vzdrževanega mikro-klimatskega monitoringa v kraških
jamah v Sloveniji želimo primerjati s kraškimi tereni v južni Nevadi in Arizoni v ZDA.

 

Grand Canyon


Rezultati

ŠEBELA, S. 2023. Primerjava zgodovinskih in današnjih meritev temperature v turističnih jamah. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022 : zbornik del : 28. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2023. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2023. Str. 21-27, zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-95299-3-5. [COBISS.SI-ID 142007811]

ŠEBELA, S, NOVAK, U. 2023. Spremembe zračnega tlaka v kraških jamah po izbruhu vulkana Hunga Tonga. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022 : zbornik del : 28. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2023. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2023. Str. 47-51, graf. prikazi. ISBN 978-961-95299-3-5. [COBISS.SI-ID 142010371]


Tip
Projekt

Tip projekta
raziskovalni projekt

Ključne besede
meterologija
Kras
jame