Skip to main content
Inštitut za raziskovanje krasa

Raziskovalno skupino inštituta sestavljajo geografi, geologi, biologa, kemičarka in fizik, ki pokrivajo najbolj pomembna področja krasoslovja. Njihove raziskave zaobjemajo raznovrstne pristope od temeljnega terenskega dela in poskusov na terenu, različnih laboratorijskih proučevanj do računskih in računalniških modelov zakrasevanja in pretakanja voda skozi vodonosnike. Različni izsledki se povezujejo v celoto, kar je inštitutska prednost tudi v mednarodnih razmerah.

Preberi več
KNJIŽNICA

Delovni čas: sreda od 8:30 do 9:30

E-naslov: knjiznica.izrk@zrc-sazu.si

Telefon (knjižnica): +386 5 700 19 18