Skip to main content

30. Mednarodna krasoslovna šola “Klasični kras” in 30. Obletnica: 19.–23. junij 2023

Kras - razvojni pristopi in konceptualni modeli
Datum objave: 03. januar 2023

pod pokroviteljstvom UNESCO

 

Spoštovani!

Vabimo vas na 30. Mednarodno krasoslovno šolo »Klasični kras« z naslovom Kras – razvojni pristopi in konceptualni modeli, ki bo ob jubilejni trideseti obletnici potekala od 19. do 23. junija 2023 v Postojni.

Več informacij je na voljo na http://iks.zrc-sazu.si.

Mednarodno krasoslovno šolo “Klasični kras” (MKŠ) neprekinjeno prirejamo že od leta 1993. Šola ponuja okvir v katerem mladi in uveljavljeni krasoslovci iz vsega sveta predstavijo nove raziskave s področja krasoslovja, se družijo in spoznavajo Klasični kras. Vsako leto izberemo vodilno tematiko, katere zgodovino in stanje raziskav predstavijo vabljeni predavatelji, ostali udeleženci pa v obliki predavanj ali plakatov predstavijo svoje nove izsledke. Rdeča nit šole so popoldanske in celodnevne ekskurzije, kjer vodilno tematiko predstavimo na primeru Klasičnega krasa. Zadnja celodnevna ekskurzija je v celoti namenjena splošni predstavitvi najpomembnejših območij Klasičnega krasa.

Inštitut za raziskovanje krasa bo junija 2023 gostil 30. Mednarodno krasoslovno šolo, ki bo posvečena različnim pristopom raziskovanja v krasu in razvoju konceptualnih modelov. Zgodnje študije krasa v Evropi segajo že v 16. stoletje, kjer so bile osredotočene predvsem na pretakanje podzemne vode, večje izvire, reke ponikalnice in ponore ter nekatere jame. V 19. stoletju so se začele uporabljati sodobne znanstvene metode, pri čemer so se mnoge osredotočale predvsem na geomorfologijo in se kmalu razširile tudi na druga kraška področja. Raziskovanje krasa je izrazito interdisciplinarno in je v zadnjih letih močno napredovalo. Študije modeliranja ter konceptualni in računalniški modeli so nam prinesli bogato in sodobnejše razumevanje krasa, speleogeneze, kraških vodonosnikov in ekosistemov. Ker sta raziskovalna metodologija in tehnologija v zadnjem desetletju močno napredovali menimo, da je tema tridesete obletnice krasoslovne šole več kot upravičena izbira.

Vabljeni k sodelovanju!

ORGANIZATOR
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Titov trg 2
6230 Postojna
T: 05 70 019 00
E‐mail: iks@zrc‐sazu.si