Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca v letu 2020

Datum objave: 01. junij 2020

Status: ZAKLJUČEN

ZRC SAZU  na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja


Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) v letu 2020, pri izbranem mentorju z zaključenim študijem smeri geologija, geografija, geofizika ali geodezija.

Več informacij na sebela@zrc-sazu.si in izrk@zrc-sazu.si  

Pravilnik je objavljen na spletni strani:
http://www.arrs.si/sl/akti/19/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov19.asp