Nova izdaja revije Acta Carsologica, 51/2

Datum objave: 22. februar 2023

Obveščamo vas, da je na spletnem naslovu https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/issue/view/909 na voljo nova številka revije Acta Carsologica (51/2).

Sodelavci iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU so svoje izsledke najnovejših raziskav in študij zapisali v dveh prispevkih:

Švara, Mihevc & Zupan Hajna: Active and Relict Contact Karst morphological forms of the corrosional plain (Slavinski ravnik, SW Slovenia)

Mayaud, Kogovšek, Gabrovšek, Blatnik, Petrič & Ravbar: Deciphering the water balance of poljes: example of Planinsko Polje (Slovenia)

Če tudi vi želite oddati svoj prispevek v revijo Acta Carsologica in s tem prispevati svoj delček znotraj širše krasoslovne stroke, vas vabimo, da si navodila preberete na naslednji povezavi: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/about/submissions

Prijetno branje!