EPOS SP

Osnovni Podatki

Opis

Prihodnost in varnost človeštva na planetu Zemlja je odvisna od naše zmožnosti, da živimo in obvladujemo zapleten zemeljski sistem v vseh njegovih dimenzijah. Naša zmožnost, da proučujemo površje in podzemlje Zemlje ter da predvidimo katastrofalne dogodke in njihove vplive na družbo, je v strmem naraščanju medtem ko se naša družba razvija. Procesi Zemeljskega sistema presegajo nacionalne meje in EPOS prinaša skupnosti, ki se ukvarja s trdno Zemljo, enotno, razširjeno raziskovalno infrastrukturo. EPOS se je razvil z vizijo ustvarjanja vse-Evropske infrastrukture za znanosti o trdni Zemlji, ki temelji na novih e-znanstvenih konceptih, ki omogočajo virtualni dostop do podatkov in servisov, kot tudi na fizičnem dostopu do povezav in institucij za široke skupnosti uporabnikov. Inovativen potencial EPOS infrastrukture omogoča uporabo multidisciplinarnih podatkov na področju znanosti o trdni Zemlji in uporabo servisov, ki temeljijo na nacionalnih raziskovalnih infrastrukturah, ki so razporejene široko po celi Evropi. EPOS SP projekt bo zagotovil dolgotrajno delovanje EPOS raziskovalne infrastrukture. EPOS SP sledi razvoju EPOS RI, ker utrjuje dolgoročne operativne perspektive EPOS ERIC in realiziranega okvira EPOS. EPOS SP se navezuje na vse vidike trajnostnega razvoja v smislu reševanja izziva premika od tehnične in finančne sposobnosti do dolgotrajne vzdržnosti. 

ZRC SAZU je vključen v WP2 Vodenje in finančni okvir (Naloga 2.1 Vključevanje nacionalnih organizacij v EPOS in širjenje članstva v EPOS ERIC) in v WP7 Dosežki in izobraževanje (Naloga 7.2 Dosežki pri delovanju EPOS servisov).
 


Rezultati

Aktivnosti:

                   

                   

 • 13. januar 2022 - EPOS SP WP7 - zoom srečanje
 • 7. marec 2022 - EPOS SP WP7 - zoom srečanje
 • 5. maj 2022 - EPOS SP WP7 - zoom srečanje
 • 8. junij 2022 - EPOS SP Project Workshop – Integration of EPOS ERIC new members, Postojna, Slovenia (Agenda)

8. junija 2022 smo na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU gostili hibridno srečanje "Projektna delavnica EPOS SP - Integracija novih članov EPOS ERIC". Delavnica je bila namenjena predstavitvi možnosti prihodnjega sodelovanja med Slovenijo, Severno Italijo in Hrvaško v EPOS ERIC ter razširitvi mednarodnega sodelovanja z drugimi raziskovalnimi infrastrukturami, iniciativami znanosti o Zemlji in e-znanosti, vzpostavljanju in ohranjanju odličnosti, s poudarkom na področju treh držav. Na dogodku se je zbralo 34 udeležencev iz petih držav, od tega se jih je 22 pridružilo na kraju samem.  

                   

                  Foto M. Aljančič.

               

               Foto C. Mayaud in S. Šebela.

 •     21. junij 2022 - 3rd EPOS SP project council (PC) hybrid meeting (Barcelona)          

                   

 • 22.-23. junij 2022 - EPOS SP Annual hybrid meeting (Barcelona), program
 • 29. junij 2022 -  EPOS SP WP7 - zoom srečanje
 • 21. - 23. september 2022 – predstavitev prispevka z naslovom: Advances in research at EPOS Slovenia: the establishement of the new SLO KARST NFO site; 12th International Conference of the International Society for the INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT our website (idrim2022.com).  

 

           

 

         

         Udeleženci srečanja v Postojnski jami dne 30. 9. 2022, foto: S. Šebela.

 • 21. november 2022 – NFO Board meeting (zoom)
 • 30. november 2022 - EPOS SP WP7 - zoom srečanje
 • 1. december 2022 – terenski ogled delovanja seizmoloških postaj SLO KARST NFO

         

         Mašun, kjer se nahaja seizmološka postaja z oznako MASE, foto: Žan Kafol

         

         Mašun, kjer se nahaja seizmološka postaja z oznako MASE, foto: S. Šebela

         

         Grad Snežnik, kjer se nahaja seizmološka postaja z oznako GSNE, foto: Žan Kafol

        

        Grad Snežnik, kjer se nahaja seizmološka postaja z oznako GSNE, foto: S. Šebela

 

Objave: 

 • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp. egu2020-4657-print.pdf
 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
 • Šebela S., Stemberk J., Briestenský M. 2021. Micro-displacement monitoring in caves at the Southern Alps–Dinarides–Southwestern Pannonian Basin junction. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10064-021-02382-4.pdf
  ISSN 1435-9529. [Print ed.], 2021, 21 str., ilustr., doi: 10.1007/s10064-021-02382-4. [COBISS.SI-ID 73030147]
 • ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, KREBELJ, Matej, ALJANČIČ, Magdalena. 2021. Development of research infrastructure (RI) for the international competitiveness of the development of Slovenian RI space - RI-SI-EPOS and RI-SI-LifeWatch. In: BLATNIK, Matej (ed), et al. Regional karstology - local and general aspects [within international year of karst and caves] : 28th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pp 82. [COBISS.SI-ID 70544643]
 • ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, ČARMAN, Martina, ALJANČIČ, Magdalena, NOVAK, Uroš, ŽIVČIĆ, Mladen. Potential near fault observatory site in Slovenia : overview of the area south of Postojna. V: Virtual 37th General Assembly of the European Seismological Commission, ESC 2021, 19-24 September : book of abstracts. [S. l.: European Seismological Commission. 2021], str. 300. https://www.erasmus.gr/UsersFiles/microsite1193/Documents/2021.09.09ESC2021AbstractBookFINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 77257731]

 • ŠEBELA, Stanka. RI-SI-EPOS project : e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku "EPOS ERIC and EPOS SP - Integration of Balkan countries", 9. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 96794883]
 • SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Welcome speech : e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku "EPOS ERIC and EPOS SP - Integration of Balkan countries", 9. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 96794627]
 • ŠEBELA, Stanka. Potential near fault observatory site in Slovenia : overview of the area south of Postojna. [S. l.: s. n., 2021]. 1 spletni vir (videoposnetek (11 min, 15 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=pRGHu4o0FEM. [COBISS.SI-ID 85580803]
 • ALJANČIČ, Magdalena, BLATNIK, Matej, KREBELJ, Matej, ŠEBELA, Stanka. RI-SI-EPOS project 2021. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (videoposnetek (2 min, 35 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=NM1so88QNgc. [COBISS.SI-ID 87006211]
 • Năpăruş-Aljančič Magdalena & Šebela Stanka 2021. EPOS in Slovenia: Responsible Research Innovation and Opportunities https://www.epos-eu.org/ri-si-epos-project-slovenia
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Comparison of historical and current temperatures in show caves (Slovenia). SN Applied Sciences. 2022, iss. 1, art. no. 1, 12 str., ilustr. ISSN 2523-3971. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42452-021-04881-1, DOI: 10.1007/s42452-021-04881-1. [COBISS.SI-ID 88061699]
 • ŠEBELA, Stanka. Natural and anthropogenic impacts on cave climates: Postojna and Predjama show caves (Slovenia), (Earth and planetary sciences). 1st ed. [S. l.]: Elsevier, 2022. 274 str. ISBN 978-0-12-822954-5. https://www.elsevier.com/books/natural-and-anthropogenic-impacts-on-cave-climates/sebela/978-0-12-822954-5, doi: 10.1016/B978-0-12-822954-5.00001-9. [COBISS.SI-ID 64999683]
 • CHIARALUCE, Lauro, FESTA, Gaetano, BERNARD, Pascal, CARACAUSI, Antyonio, CARLUCCIO, Ivano, CLINTON, John F., DI STEFANO, Raffaele, ELIA, Luca, EVANGELIDIS, Christos P., ŠEBELA, Stanka, et al. The Near Fault Observatory community in Europe : a new resource for faulting and hazard studies. Annals of geophysics. 2022, vol. 65, no. 3, str. 1-18, DOI: 10.4401/ag-8778. [COBISS.SI-ID 116716547]
 • ŠEBELA, Stanka, ALJANČIČ, Magdalena, NOVAK, Uroš, ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina. Implementation of RI-SI-EPOS project - SLO KARST NFO = Izvedba RI-SI-EPOS projekta – SLO KARST NFO. V: ŠVARA, Astrid (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Speleologija : 29. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik : Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 128-129. [COBISS.SI-ID 113590787]
 • ŠEBELA, Stanka. EPOS activities in Slovenia : e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku "EPOS SP Project Workshop - Integration of EPOS ERIC new members", 8. jun. 2022, Postojna, Slovenija. [COBISS.SI-ID 111802115]
 • ALJANČIČ, Magdalena, ŠEBELA, Stanka, NOVAK, Uroš, ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina. Advances in research at EPOS Slovenia : the establishment of the new SLO KARST NFO site. V: Book of abstracts : critical steps for research and practice in disaster risk management in the age of climate change and Covid-19 pandemics : conference : IDRIM2022 : Cluj-Napoca, Romania, 21-23 September 2022 : [the 12th International Conference of the International Society for the Integrated Disaster Risk Management]. Cluj-Napoca: International society for the integrated disaster risk management, 2022. Str. [15]. https://drive.google.com/file/d/1JyySH3vvRxji6_GOBLhUdAug1VVX3MMK/view?usp=share_link. [COBISS.SI-ID 133016067]

Tip
Projekt

Tip projekta
(brez)

Ključne besede
Znanosti o trdi Zemlji • integracija raziskovalne infrastrukture • pridobivanje podatkov in servisi • prost dostop

Raziskovalna področja
Geofizika P500
Tektonika P440

Prenesi