Blaž Kogovšek


+ 386 5 700 19 35

+ 386 5 700 19 99

blaz.kogovsek@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovna področja:

  • hidrologija,
  • upravljanje z vodami,
  • čiščenje pitnih in odpadnih voda,
  • kraška hidrogeologija.

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vlaganja v vodno infrastrukturo v Sloveniji in Avstriji = Investments into water infrastructure in Slovenia and in Austria. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, jan. 2015, letn. 64, str. 3-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 6933089

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vodna infrastruktura v Sloveniji: Ali vemo kaj moramo vzdrževati?. V: Zbornik referatov, 25. Mišičev vodarski dan 2014, Maribor, 04. december. [Maribor: Vodnogospodarski biro, 2014], str. 24-31, ilustr. http://www.mvd20.com/LETO2014/R6.pdf. [COBISS.SI-ID 6878049]

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vodna infrastruktura v Sloveniji : kako do ocene realnega stanja?. V: ZORN, Matija (ur.), et al. (Ne)prilagojeni, (Knjižna zbirka Naravne nesreče, ISSN 1855-8879, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 29-39, ilustr., graf. prikazi. http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/neprilagojeni-cd#v. [COBISS.SI-ID 36987437]

Izobrazba:

  • univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo),
  • študent doktorskega programa Krasoslovje (Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij).
Raziskovalna področja
Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470
Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin T220
Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja T270