Skip to main content

Uporaba sledenj z naravnimi in umetnimi sledili pri načrtovanju zaščite kraških vod

Description

Načrti varovanja kraških vod morajo temeljiti na dobrem poznavanju značilnosti pretakanja in prenosa snovi v krasu. Ena izmed najbolj primernih metod za tovrstno proučevanje je sledenje z umetnimi in naravnimi sledili. V projektu smo z raziskavo na območju kraškega vodonosnega sistema v zaledju izvirov Malenščice preizkusili uporabnost sledenja v treh pomembnih fazah priprave strokovnih podlag za varovanje: oceni notranje in specifične ranljivosti ter načrtovanju monitoringa kakovosti kraških vod.


Results

Že postavljeno informacijsko bazo sledenj na slovenskem krasu smo sodelavci dopolnjevali z novimi podatki. Nadaljevali smo s terenskimi meritvami fizikalno-kemičnih parametrov vodotokov v prispevnem zaledju in na izviru Malenščice. Z obdelavo zbranih rezultatov smo testirali vlogo in pomen parametrov, ki imajo odločilen vpliv na notranjo in specifično ranljivost kraških vodonosnih sistemov. Izdelali smo smernice za načrtovanje monitoringa podzemnih vod in uporabo metode slednje v različnih fazah načrtovanja zaščite kraških vodnih virov.


Research Project

Keywords
Malenščica
Malni
monitoring
zaščita
vodonosnik
kras

Research Fields
Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470