Skip to main content

GEP-Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih

Osnovni Podatki

Opis

Namen projekta je vzpostaviti enoten čezmejni sistem ukrepanja v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in naravnih nesreč na območju Goriške, Obalno–kraške, Gorenjske statistične regije in Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine. Ključna pridobitev projekta bo nadgradnja GIS s hidrogeološkim modelom za kraški vodonosnik Trnovsko-Banjške planote in aluvij Soče, ki sta glavna skupna vira pitne vode za čezmejno goriško-tržaško območje ter z odločitvenim podpornim sistemom (DSS/SDSS), ki bo temeljil na analizi kazalnikov vpliva rabe tal na vire pitne vode.


Rezultati

Objave:

VIŽINTIN, Goran, RAVBAR, Nataša, JANEŽ, Jože, KOREN, Eva, JANEŽ, Naško, ZINI, Luca, TREU, Francesco, PETRIČ, Metka. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment. 1. Apr. 2018, vol. 619/620, str. 1214-1225. ISSN 0048-9697. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.017, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017.


Ključne povezave

Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
varovanje pitne vode
kras

Raziskovalna področja
Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470