Skip to main content
Izr. prof. dr. Nataša Ravbar

Višja znanstvena sodelavka+386 5 700 19 31

+386 5 700 19 99

natasa.ravbar@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba:

 • 1995 – 2001 (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo in Oddelek za azijske in afriške študije),
 • 2001 – 2007 (Univerza v Novi Gorici, Podiplomski študijski program Krasoslovje).

 

Znanstvena in izobraževalna področja delovanja:

 • krasoslovje,
 • speleologija,
 • kraška hidrologija,
 • varstvo okolja,
 • vodni viri in vodooskrba,
 • ocenjevanje ranljivosti in tveganja za onesnaženje voda,
 • naravne nesreče – vodne ujme,
 • geografski informacijski sistemi (GIS).

 

Članstvo v domačih in mednarodnih organizacijah:

 • Mednarodna geografska zveza (IGU) - Komisija za kras,
 • Mednarodna zveza hidrogeologov (IAH) - Komisija za kras,
 • Geomorfološko društvo Slovenije,
 • Zveza geografskih društev Slovenije - Komisija za znanstveno delo.

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini:

 • 1997/1998 (dodiplomska): Xinzhu, Tajvan,
 • 1998/1999 (dodiplomska): Pedagoška univerza Xian, Ljudska Republika Kitajska;Univerza v Yunnanu, Kunming, Ljudska Republika Kitajska,
 • maj 2004 (znanstveno izpopolnjevanje v tujini): Centre of hydrogeology, University of Neuchâtel, Švica,
 • Od 2004: Bilateralno sodelovanje s Kitajsko (Yunnan Institute of Geography, Kunming, International Research Center on Karst, Guilin, Institute of Urban Environment, Xiamen), Srbijo (Department of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade) in Nemčijo (Hydrological Modeling and Water Resources, University of Freiburg).
 • april - maj 2010 (znanstveno izpopolnjevanje v tujini): Centre of hydrogeology, University of Malaga, Španija
 • avgust – september 2019: Department of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, Serbia

 

Uredništvo in članstvo v uredniških odborih:

 • Sourednica in članica uredniškega odbora revije Acta Carsologica,
 • Članica uredniškega odbora revije Urbani izziv, Acta Geobalcanica, Grundwasser, Acta Geoscientica Sinica ter Research in Tourism and Karst Areas.

 

Pedagoška dejavnost:

 • Podiplomski študijski program Krasoslovje, Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU,
 • Visoka šola za upravljanje podeželja, Novo mesto.
Svetovna fundacija znanstvenikov in Slovenska znanstvena fundacija (2008)
Sklad dr. Franca Munde (1998)

Izbrana bibliografija:

1.01 Izvirni znanstveni članek

VILHAR, Urša, KERMAVNAR, Janez, KOZAMERNIK, Erika, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. The effects of large-scale forest disturbances on hydrology : an overview with special emphasis on karst aquifer systems. Earth-science reviews. [Print ed.]. 2022, vol. 235, str. 1-21, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0012-8252. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0012825222003270?token=5CD855C74413B35C1B9FE7F3412497393B55692B90D916F414B154C8A5B6AA8A536DA3FD2C9A8EA729A26849BFA8ECA1&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221123180244, DOI: 10.1016/j.earscirev.2022.104243.

WUNSCH, Andreas, LIESCH, Tanja, CINKUS, Guillaume, RAVBAR, Nataša, CHEN, Zhao, MAZZILLI, Naomi, JOURDE, Hervé, GOLDSCHEIDER, Nico. Karst spring discharge modeling based on deep learning using spatially distributed input data. Hydrology and earth system sciences. 2022, vol. 26, issue 9, str. 2405-2430, ilustr., zvd. ISSN 1027-5606. https://hess.copernicus.org/preprints/hess-2021-403/hess-2021-403.pdf, DOI: 10.5194/hess-2021-403.

ĆUK, Marina, PETRIČ, Metka, JEMCOV, Igor, MULEC, Janez, MAZEJ, Zdenka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša. Multivariate statistical analysis of hydrochemical and microbiological natural tracers as a tool for understanding karst hydrodynamics (the Unica springs, SW Slovenia). Water resources research. November 2022, vol. 58, issue 11, e2021wr031831, str. 1-20, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0043-1397. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2021WR031831, DOI: 10.1029/2021WR031831.

RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej, ŠVARA, Astrid. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. July 2021, vol. 126, 14 str., ilustr. ISSN 1470-160X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21003587, DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107693.

RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka. Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology journal. Feb. 2021, 29, str. 213–228, ilustr. ISSN 1431-2174. DOI: 10.1007/s10040-020-02268-x.

PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers : tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography. [Print ed.]. May 2020, vol. 118, 8 str., ilustr. ISSN 0143-6228. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102191.

OLARINOYE, Tunde, GLEESON, Tom, MARX, Vera, SEEGER, Stefan, ADINEHVAND, Rouhollah, ALLOCCA, Vincenzo, ANDREO, Bartolomé, APAÉSTEGUI, James, APOLIT, Christophe, ARFIB, Bruno, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, et al. Global karst springs hydrograph dataset for research and management of the world's fastest-flowing groundwater. Scientific data. 20 Feb. 2020, 7, article no. 59, ilustr. ISSN 2052-4463. https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5, DOI: 10.1038/s41597-019-0346-5.

KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Evaluation and quantification of the effects of climate and vegetation cover change on karst water sources : case studies of two springs in South-Western Slovenia. Water. 2020, letn. 12, št. 3087, str. 1-20, ilustr. ISSN 2073-4441. https://doi.org/10.3390/w12113087, DOI: 10.3390/w12113087.

MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092.

PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, RAVBAR, Nataša. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers : the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia) = Vplivi nezasičene cone na značilnosti toka podzemne vode in prenosa topnih snovi v gorskih kraških vodonosnikih : primer Javorniško - Snežniškega masiva (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 47, št. 1, str. 35-51, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5144/6593, DOI: 10.3986/ac.v47i1.5144.

VIŽINTIN, Goran, RAVBAR, Nataša, JANEŽ, Jože, KOREN, Eva, JANEŽ, Naško, ZINI, Luca, TREU, Francesco, PETRIČ, Metka. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment. 1. Apr. 2018, vol. 619/620, str. 1214-1225. ISSN 0048-9697. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.017, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017.

TURPAUD, Philippe, ZINI, Luca, RAVBAR, Nataša, CUCCHI, Franco, PETRIČ, Metka, URBANC, Janko. Development of a protocol for the karst water source protection zoning: application to the Classical Karst Region (NE Italy and SW Slovenia). Water resources management. 16 str., online first. ISSN 0920-4741. DOI: 10.1007/s11269-017-1882-4.

KOIT, Oliver, RAVBAR, Nataša, MARANDI, Andres, TERASMAA, Jaanus. Threshold-controlled three-stage hydraulic behaviour of a mantled shallow carbonate aquifer (Tuhala karst area, North Estonia) = Določanje mejnih vrednosti tristopenjskega hidravličnega obnašanja pokritega plitvega karbonatnega vodonosnika (Tuhalski kras, severna Estonija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 2/3, str. 265-282, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4951/6252, DOI: 10.3986/ac.v46i2-3.4951.

RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Vulnerability and protection aspects of some Dinaric karst aquifers : a synthesis. Environmental earth sciences. 2015, vol. 74, iss. 1, str. 129-141. ISSN 1866-6280. DOI: 10.1007/s12665-014-3945-7.

RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes : insights from Slovenia. Environmental science & policy. 2015, vol. 51, str. 106-116, ilustr. ISSN 1462-9011. DOI: 10.1016/j.envsci.2015.02.013.

TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes. apr. 2015, vol. 29, issue 8, str. 1986-1998, ilustr. ISSN 0885-6087. DOI: 10.1002/hyp.10313.

RAVBAR, Nataša, KOŠUTNIK, Jure. Variations of karst underground air temperature induced by various factors (Cave of Županova jama, Central Slovenia). Theoretical and applied climatology. [Tiskana izd.]. 2014, vol. 116, issue 1-2, str. 327-341, graf. prikazi. ISSN 0177-798X. DOI: 10.1007/s00704-013-0955-4.

TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Interpretation of hydrogeological functioning of a high karst plateau using the KARSYS approach : the case of Trnovsko-Banjška planota (Slovenia) = Interpretacija delovanja vodonosnika visokega krasa z uporabo modela KARSYS : primer Trnovsko-Banjške planote (Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 1, str. 61-74, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/640/584.

RAVBAR, Nataša. Variability of groundwater flow and transport processes in karst under different hydrologic conditions = Spremenljivost pretakanja voda in prenosa snovi v krasu ob različnih hidroloških pogojih. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 42, št. 2/3, str. 327-338, ilustr. ISSN 0583-6050. DOI: 10.3986/ac.v42i2.644.

RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, MARÍN, Ana Isabel. Abandoned water resources as potential sources of drinking water - the Korentan karst spring near Postojna = Opuščeni vodni viri kot potencialni viri vodooskrbe - kraški izvir Korentan pri Postojni. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2013, 53, št. 2, str. 295-316, ilustr. ISSN 1581-6613. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags53203.pdf, DOI: 10.3986/AGS53203.

KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Analysis of human induced changes in a karst landscape : the filling of dolines in the Kras plateau, Slovenia. Science of the total environment. 2013, vol. 447, 1 march, str. 143-151. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.01.002.

RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences. 2012, vol. 65, no. 8, str. 2259-2272, ilustr. ISSN 1866-6280. http://www.springerlink.com/content/1866-6280/65/8/, DOI: 10.1007/s12665-012-1523-4.

KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences. 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. ISSN 1866-6280. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, DOI: 10.1007/s12665-011-1506-x.

RAVBAR, Nataša, ENGELHARDT, Irina, GOLDSCHEIDER, Nico. Anomalous behaviour of specific electrical conductivity at a karst spring induced by variable catchment boundaries : the case of the Podstenjšek spring, Slovenia. Hydrological processes. 2011, letn.25, št. 13, str. 2130-2140, ilustr. ISSN 0885-6087. DOI: 10.1002/hyp.7966.

GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Recent results of tracer tests in the catchment of the Unica River (SW Slovenia) = Novejši rezultati sledilnih poskusov v zaledju reke Unice (JZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 1, str. 27-37.

RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Characterisation of karst areas using multiple geo-science techniques, a case study from SW Slovenia = Opredelitev značilnosti kraških območij s pomočjo različnih raziskovalnih metod, primer iz JZ Slovenije. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 1, str. 51-60.

KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Extreme hydrological events in karsts areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta. [Print ed.]. 2010, letn. 23, št. 1/3, str. 89-100.

VÍAS, Jesus, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, HÖTZL, Heinz. Mapping the vulnerability of groundwater to the contamination of four carbonate aquifers in Europe. Journal of environmental management. 2010, vol. 91, issue 7, str. 1500-1510.

RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Comparative application of four methods of groundwater vulnerability mapping in a Slovene karst catchment. Hydrogeology journal. 2009, vol. 17, no. 3, str. 725-733.

ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, VIAS, J. M. Source vulnerability mapping in carbonate (karst) aquifers by extension of the COP method : application to pilot sites. Hydrogeology journal. 2009, vol. 17, no. 3, str. 749-758.

RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Proposed methodology of vulnerability and contamination risk mapping for the protection of karst aquifers in Slovenia = Predlog metodologije kartiranja ranljivosti in tveganja za onesnaženje voda zavarovanje kraških vodonosnikov v Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, 36, 3, str. 397-411.

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

RAVBAR, Nataša, PIPAN, Tanja. Karst groundwater dependent ecosystems – typology, vulnerability and protection. V: MEHNER, Thomas (ur.), TOCKNER, Klement (ur.). Encyclopedia of inland waters. 2nd ed. Amsterdam; Oxford; Cambridge: Elsevier, 2022. Str. 460-473, ilustr. ISBN 978-0-12-819166-8, ISBN 978-0-12-822041-2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128191668001821, DOI: 10.1016/B978-0-12-819166-8.00182-1.

RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, BRUN, Clarissa, KOŽELJ, Alenka. Climatological trends and anticipated karst spring quantity and quality : case study of the Slovene Istria. V: PARISE, Mario (ur.), et al. Advances in karst research : theory, fieldwork and applications. London: Geological Society, 2018. Str. 295-305, ilustr. Special publication - Geological Society of London, no. 466. ISBN 978-1-78620-359-5. ISSN 0305-8719. DOI: 10.1144/SP466.19.

KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Characterization of selected karst springs in Slovenia by means of a time series analysis. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Karst without boundaries. Leiden: CRC, Taylor & Francis Group, 2016. Str. 131-154, ilustr. Selected papers on hydrogeology, 23. ISBN 978-1-138-02968-2.

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2016. Str. 293-318. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. https://www.schweizerbart.de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309.

RAVBAR, Nataša. Advanced strategies in managing and sustaining karst water quality. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Karst aquifers : characterization and engineering. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 614-624, ilustr. Professional practice in earth sciences. ISBN 978-3-319-12849-8, ISBN 978-3-319-12850-4. ISSN 2364-0073. DOI: 10.1007/978-3-319-12850-4.

2.01 Znanstvena monografija

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5.

BIONDIĆ, Ranko, BRUN, Clarissa, CRNKO, Tamara, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, MALEČKAR, Franc, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša (avtor, urednik), RUBINIĆ, Josip (avtor, urednik), RUŽIĆ, Igor, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, urednik). Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. VII, 151 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0001-8.

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6.

CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330.

RAVBAR, Nataša. The protection of karst waters : a comprehensive Slovene approach to vulnerability and contamination risk mapping = Varovanje kraških voda : obširen slovenski pristop h kartiranju ranljivosti in tveganja za onesnaženje. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC, 2007. 254 str., ilustr. Carsologica, 6. ISBN 978-961-254-010-4.

Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav Krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za novo dvotirno progo Trst–Divača (odsek Cepišče–Divača) (trzni_projekt • 09. november 2009 - 04. oktober 2010)
Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za drugi tir železniške proge Divača–Koper (odsek Črni Kal–Koper) (trzni_projekt • 24. julij 2009 - 31. julij 2010)
Izvajanje opravil za varovanje okolja on ohranjanje narave -podzemni svet- pred pričetkom pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača (odsek Divača-Črni Kal) (trzni_projekt • 06. maj 2009 - 31. marec 2010)
Značilnosti prenosa snovi, ki onesnažujejo kraški vodonosnik ob prelomni coni: primer izvirov Heilongtan, Kunming, Yunnanska planota, Kitajska (bilateralni • 01. julij 2009 - 30. junij 2011)
Projekt SMART KARST: Mednarodna krasoslovna šola "Sonaravno upravljanje naravnih virov na krasu" (okvirni_program • 01. december 2005 - 30. november 2009)
Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II (aplikativni • 01. julij 2009 - 30. september 2010)
Center odličnosti FABRICA (centerodlicnosti • 01. januar 2005 - 31. december 2007)
Spremenljivost pretakanja voda in prenosa snovi v krasu ob različnih hidroloških pogojih - primeri z Dinarskega krasa (podoktorski_raziskovalni • 01. februar 2008 - 31. januar 2010)
GEP-Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih (interreg • 02. november 2011 - 30. oktober 2014)
Skupni sistem vrednotenja trajnostnosti upravljanja z vodnimi viri parkov Škocjanske jame in Risnjak (interreg • 01. januar 2014 - 17. junij 2015)
Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Naravni viri kraških turističnih jam: ravnovesje med varovanjem, izkoriščanjem in promocijo (raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Razvoj in uporaba metode za količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov v krasu (aplikativni_raziskovalni • 01. marec 2016 - 28. februar 2019)
Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora (01. maj 2017 - 30. april 2020)
Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (aplikativni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2021)
Procesi infiltracije v gozdnatih kraških vodonosnikih ob spremenljivih okoljskih pogojih - ForKarst (raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2023)
Karakterizacija kraških vodonosnikov v regionalnem in lokalnem merilu: primer zaledja vodnega vira Malni (aplikativni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Ekohidrološka študija prostorsko-časovne dinamike v kraških kritičnih conah v različnih podnebnih razmerah (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2021 - 31. december 2023)
Raziskovalna področja
Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510

Ključne besede
kras
kraška hidrologija
kartiranje ranljivosti
kraški vodni viri
kraške poplave