Znanstveni temelji za varstvo človeške ribice (proteus anguinus): metodologija monitoringa, ocena izhodiščnega stanja ter identifikacija varstveno pomembnih enot

Osnovni Podatki

Opis

Človeška ribica (Proteus anguinus) je slovenski nacionalni simbol, endemit Dinarskega krasa, največja jamska žival na svetu in edini evropski jamski vretenčar. Monitoring človeške ribice se zaenkrat še ne izvaja, niti zanj ni pripravljenega ustreznega programa. Človeška ribica je izjemna žival, katere podzemeljskih populacij ne moremo proučevati s klasičnimi biološkimi metodami, prav tako ne moremo dobiti absolutnih ocen populacijski velikosti s preštevanjem osebkov. Potrebni so inovativni, visokotehnološki pristopi, ki vključujejo razne molekularno biološke tehnike in posebne detekcijske metode. V sklopu projekta bomo uporabili bioinformatsko podprte raziskave posebej variabilnih odsekov jedrne DNA (mikrosaetlitov), ocenili velikosti populacij z modeliranjem izlova z genetskim označevanjem in ponovnega ulova, monitoring efektivne populacijske velikosti in habitatno modeliranje za oceno celotnega življenjskega prostora.


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni raziskovalni projekt

Ključne besede
človeška ribica
monitoring
DNK