Skip to main content

EPOS IP-Evropski sistem opazovanja plošč (faza implementacije)

Opis

Evropski narodi so udeleženi v nekaterih najbolj zahtevnih in dinamičnih geoloških sistemih na planetu. Njihovo razumevanje je pomembno za varnost ljudi in ekonomsko moč evropejcev. Veliko rešitev za večje izzive v geoznanostih so vodili evropski znanstveniki – razumevanje stratigrafije (obdobja in položaj plasti kamnin na Zemlji) kot tudi odkritje koncepta tektonike plošč med najbolj pomembnimi. Naša zmožnost monitoringa Zemlje se hitro razvija preko razvoja tehnologije novih senzorjev, tako na površju kot pod površjem, hkrati pa tudi iz vesolja; zmožni smo, da takšne informacije posredujemo z naraščajočo hitrostjo, jih integriramo, preskrbimo rešitve v smislu geološkega razumevanja in ponudimo odločilne informacije za upravljalce. Sistemi opazovanja za zemeljske znanosti so razpršeni po Evropi in zemeljski obli ter merijo fizikalno-kemijske značilnosti planeta glede na različne geološke režime. EPOS bo združil 24 evropskih narodov in vključil nacionalne organe, ki se ukvarjajo z zemeljskimi znanostmi, priključil bo podatke in modele skupaj z znanstvenimi ekspertizami v enoten integriran sistem za znanosti o trdi Zemlji. Ta infrastruktura bo dovolila vedam o Zemlji, da naredijo nov korak v razumevanju našega planeta; pomagala nam bo, da se pripravimo na geo-nevarnosti in da odgovorno upravljamo podzemlje za razvoj infrastrukture, odlaganje odpadkov in uporabo Zemeljskih virov. Z “European Research Infrastructure Consortium” (ERIC), ki bo imel sedež v Rimu (Italija), bo EPOS poskrbel za možnost, da Evropa ohranja svetovno vodstvo v evropskih vedah o Zemlji, kar bo predstavljalo model za pan-Evropsko federativno infrastrukturo.


Rezultati

Aktivnosti:

 

Objave:

  • COSTA, Giovanni, PAHOR, Jurij, ŠEBELA, Stanka, VAUPOTIČ, Janja, VIČIČ, Blaž, ŽIVČIĆ, Mladen. Postojna Cave as possible Near Fault Observatory mini site in SW Slovenia = Postojnska jama kot primerna mini lokacija za NFO (observatorij v bližini preloma) v JZ Sloveniji. In: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology = Mejniki in izzivi v krasoslovju: abstracts & guide book = povzetki & vodnik, 25th International Karstological School "Classical Karst "= 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 41747501] - pdf,
  • ŠEBELA, Stanka, MARACCHIA, Giovanna, FREDA, Lilli, COCCO, Massimo, LIZUREK, Grzegorz. EPOS Info-Day, Ljubljana, Slovenia, 29 - 30 May, 2018. The EPOS newsletter, Apr. 2018, iss. 2. https://www.epos-ip.org/epos-info-day-ljubljana-slovenia-29-30-may-2018. [COBISS.SI-ID 42997293],
  • ŠEBELA, Stanka, FREDA, Lilli. Welcome speech: predavanje na EPOS Info-Day, Ljubljana, 29. maj 2018. [COBISS.SI-ID 43069485].
  • ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka. Research infrastructures and karst science = Raziskovalne infrastrukture in krasoslovje. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 118-119. [COBISS.SI-ID 44887341]


Raziskovalni projekt

Ključne besede
prost dostop
pridobivanje podatkov in servisi
integracija raziskovalne infrastrukture
Znanosti o trdi Zemlji

Raziskovalna področja
Geofizika P500
Tektonika P440

Prenesi