Skip to main content

Skupni sistem vrednotenja trajnostnosti upravljanja z vodnimi viri parkov Škocjanske jame in Risnjak

Osnovni Podatki

Opis

Z raziskovalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi ter ozaveščanjem želijo partnerji postaviti temelje za bolj dolgoročno in trajnostno upravljanje z vodnimi viri na čezmejnem kraškem območju med parkoma Škocjanske jame in Risnjak. Upravljanje z vodnimi viri je namreč danes zelo zapleteno in težko pregledno. Slediti mora ciljem različnih sektorjev, zahtevnim naravnim razmeram (kraški vodonosniki s težko sledljivimi tokovi podzemne vode), v čezmejnem območju pa tudi odnosom dveh sosednjih držav. Celovito upravljanje z vodnimi viri zahteva tesno povezovanje vseh sektorjev v vodoravni smeri in tudi v navpični smeri od prebivalca, lokalne skupnosti, regije do države.


Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
upravljanje
čezmejno območje
vodni viri
kras