Skip to main content
Carsologica


Obdobje: od 2002


Zbirka Carsologica prinaša objave izsledkov s širokega polja proučevanja krasa. Knjige obravnavajo geologijo, geomorfologijo in hidrologijo kraških območij v Sloveniji in po svetu, speleologijo, speleobiologijo, zgodovino raziskav krasa, razvojne izzive na krasu in inženirske posege v kras.


Naslovi

Publikacija
Jamske skalne oblike
Sled razvoja slovenskih kraških jam
Carsologica e2

Leto: 2014
Avtor: Tadej Slabe


Publikacija
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu [2]
Gradnja, turizem, ekologija, varovanje
Carsologica 14

Leto: 2011
Avtorji: David C. Culver, Bogdan Debevec, Nadja Zupan Hajna, Martin Knez, Gregor Kovačič, Gregor Kovačič, Andrej Kranjc, Janez Mulec, Tanja Pipan, Mitja Prelovšek, Nataša Ravbar, Aleš Semeja, Tadej Slabe, Stanka Šebela

Redna cena
38,00 €
Spletna cena
34,20 €

Publikacija
South China Karst II
Carsologica 12

Leto: 2011
Avtorji: Martin Knez, Hong Liu, Tadej Slabe

Redna cena
48,00 €
Spletna cena
43,20 €

Publikacija
Karst Rock Features
Karren sculpturing
Carsologica 9

Leto: 2009
Uredili: Wolfgang Dreybrodt, Angel Ginés, Martin Knez, Tadej Slabe

Redna cena
58,00 €
Spletna cena
52,20 €

Publikacija
Varovanje kraških voda
Obširen slovenski pristop h kartiranju ranljivosti in tveganja za onesnaženje
Carsologica 6

Leto: 2007
Avtorica: Nataša Ravbar


Publikacija
Epikarst – A Promising habitat
Copepod fauna, its diversity and ecology. A case study from Slovenia (Europe)
Carsologica 5

Leto: 2005
Avtorica: Tanja Pipan


Publikacija
Processes of Speleogenessis
A modeling approach
Carsologica 4

Leto: 2005
Avtorji: Wolfgang Dreybrodt, Franci Gabrovšek, Douchko Romanov


Publikacija
Incomplete Solution
Weathering of cave walls and the production, transport and deposition of carbonate fines
Carsologica 3

Leto: 2003
Avtorica: Nadja Zupan Hajna


Publikacija
Evolution of Karst
From prekarst to cessation
Carsologica 1

Leto: 2002
Uredil: Franci Gabrovšek


Ključne besede
apnenec
avtoceste
biološka raznovrstnost
ceponožci
Cerkniško jezero
dolomit
elektronske knjige
epikras
erozija
evolucija
favna
fizična geografija
geokemija
geomorfologija
Gradišnica
gradnja
gradnja avtocest
hidrodinamika
hidrogeologija
izviri
jamski sedimenti
karbonatne kamnine
Kitajska
korozija
Kras
kras (geologija)
krasoslovje
kraška hidrologija
kraške jame
kraške oblike
kraške vode
kraški pojavi
kraški rovi
kraški vodonosniki
Ljubljanica
modeliranje
monitoring
Najdena jama
napajanje
Notranjska
Notranjski kras
numerični modeli
onesnaževalci
onesnaževanje
onesnaževanje voda
padavine
paleoekologija
paleomagnetne raziskave
planinsko polje
podtalnica
podzemne vode
Postojnska jama
prenos
preperevanje
raziskave
raztapljanje
razvoj
recentni procesi
skalni reliefi
Slovenija
speleobiologija
speleogeneza
speleomorfologija
Škocjanske jame
študije
Unica
vadozna cona
vadozna voda
varstvo voda
Vetrovna jama
vodne jame
vodni viri
vodonosniki
zakonodaja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR